Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

14 listopada 2019

NR 41 (Listopad 2019)

Zadania dla klas 4–6 szkół podstawowych

76

Zadania sprawdzają następujące umiejętności: analizy i interpretacji problemu, rozumowania i argumentacji, syntezy faktów i myślenia pamięciowego oraz umiejętności heurystyczne.

Zadanie 1  Jaką najmniejszą kwotę można wypłacić czterema monetami?

Zadanie 2  Jaką największą kwotę można wypłacić czterema monetami?

Zadanie 3  Jaką najmniejszą kwotę można wypłacić czterema monetami o różnych wartościach?

Zadanie 4  Jaką największą kwotę można wypłacić czterema monetami o różnych wartościach?

Zadanie 5  Jaką największą kwotę można wypłacić monetami o różnych wartościach? 

Zadanie 6  Banknot o wartości dziesięciu złotych zamieniono na sześć monet. Co to mogły być za monety?

Zadanie 7  Ile co najwyżej jest kolejnych miesięcy, które mają nieparzystą liczbę dni?

Zadanie 8  Ile minut ma miesiąc maj?

Zadanie 9  Dzień Matki jest w niedzielę. W jakim dniu będzie Dzień Ojca? Chodzi o ten sam rok.

Zadanie 10  Narysować cztery odcinki tak, aby na rysunku było widać dokładnie trzy trójkąty.
 
Zadanie 11  Narysować pięć odcinków tak, aby na rysunku było widać dokładnie jeden prostokąt i dwa trójkąty.

Zadanie 12  Narysować prostokąt, w którym jeden z boków jest dwa razy krótszy od drugiego, i obliczyć jego obwód.

Zadanie 13  Podać przykład dwóch liczb, których iloczyn wynosi 2, a iloraz jest większy od 10 000.

Zadanie 14  Podać przykład dwóch liczb, których iloraz wynosi 3, a iloczyn jest większy od 10 000.

Zadanie 15  Podać przykład czworokąta, który ma jeden kąt ostry, jeden kąt prosty i dwa kąty rozwarte. Chodzi o miary kątów przykładowego czworokąta.

Zadanie 16  Podać przykład czworokąta, który ma jeden kąt prosty i trzy kąty rozwarte. Chodzi o miary kątów przykładowego czworokąta.

Zadanie 17  Podać przykład czworokąta wklęsłego, który ma kąt rozwarty. Chodzi o miary kątów przykładowego czworokąta.

Zadanie 18  Ile co najwyżej może być kolejnych dni, które mają takie daty, że numer dnia jest dzielnikiem numeru miesiąca? Kiedy zachodzi taka sytuacja (z największą liczbą takich dni)?

 Zadanie 19  Ile co najwyżej może b...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy