Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w matematyce

Matematyka z GeoGebrą Punkty szczególne trójkąta

Wydanie

NR 34 (Wrzesień 2018)

Formaty

PDF

NR 34 (Wrzesień 2018)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Przy pomocy narzędzia Wielokąt utwórz trójkąt ABC. Poprowadź prostą prostopadłą do AB przez punkt C, używając narzędzia Proste prostopadłe, zaznacz punkt przecięcia tej prostej z bokiem AB(D), utwórz odcinek CD i ukryj prostą, klikając Pokaż obiekt. Odcinek CD jest jedną z wysokości trójkąta ABC.

Skonstruujmy jeszcze dwusieczną kąta BAC, wybierając narzędzie Dwusieczna kąta i klikając kolejno na punkty B, A, C, symetralną boku BC (przy pomocy narzędzia Symetralna tworzymy symetralną; klikamy na punkty B i C lub na odcinek BC) oraz środkową boku BA [przy pomocy narzędzia Środek znajdujemy środek boku BA (E)
i tworzymy odcinek CE].

 

Skonstruujmy teraz trójkąt równoboczny. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

a) Trójkąt tworzymy przy pomocy narzędzia Wielokąt foremny: wybieramy to narzędzie, a w oknie dialogowym wpisujemy 3.

b) Tworzymy odcinek AB, a następnie przy pomocy narzędzia Okrąg o danym środku przechodzący przez punkt tworzymy dwa okręgi: okrąg o środku A przechodzący przez B i okrąg o środku B przechodzący przez A. Następnie znajdujemy punkt przecięcia się tych okręgów i łączymy punkty A, B, C

Podobnie konstruujemy trójkąt równoramienny – z tym że okręgi tworzymy przy pomocy narzędzia Okrąg o danym środku i promieniu.