Matematyka z GeoGebrą Punkty szczególne trójkąta

Przy pomocy narzędzia Wielokąt utwórz trójkąt ABC. Poprowadź prostą prostopadłą do AB przez punkt C, używając narzędzia Proste prostopadłe, zaznacz punkt przecięcia tej prostej z bokiem AB(D), utwórz odcinek CD i ukryj prostą, klikając Pokaż obiekt. Odcinek CD jest jedną z wysokości trójkąta ABC.

Skonstruujmy jeszcze dwusieczną kąta BAC, wybierając narzędzie Dwusieczna kąta i klikając kolejno na punkty B, A, C, symetralną boku BC (przy pomocy narzędzia Symetralna tworzymy symetralną; klikamy na punkty B i C lub na odcinek BC) oraz środkową boku BA [przy pomocy narzędzia Środek znajdujemy środek boku BA (E)
i tworzymy odcinek CE].

 

Skonstruujmy teraz trójkąt równoboczny. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

a) Trójkąt tworzymy przy pomocy narzędzia Wielokąt foremny: wybieramy to narzędzie, a w oknie dialogowym wpisujemy 3.

b) Tworzymy odcinek AB, a następnie przy pomocy narzędzia Okrąg o danym środku przechodzący przez punkt tworzymy dwa okręgi: okrąg o środku A przechodzący przez B i okrąg o środku B przechodzący przez A. Następnie znajdujemy punkt przecięcia się tych okręgów i łączymy punkty A, B, C

Podobnie konstruujemy trójkąt równoramienny – z tym że okręgi tworzymy przy pomocy narzędzia Okrąg o danym środku i promieniu.

Do tego materiału mają dostęp wyłącznie Prenumeratorzy

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź