Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Nowe technologie w matematyce
Matematyka dawniej i dziś

Geometria Mikołaja Kopernika:

Mikołaj Kopernik (1473–1543) znany jest na całym świecie jako astronom, który „wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię” – zastąpił geocentryczny model świata Ptolemeusza modelem heliocentrycznym. Ale Kopern...

20 listopada 2018

Matematyka inaczej
Testy i sprawdziany