Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
TIK-OWY NARZĘDZIOWNIK
Matematyka w praktyce

Czekanie na szóstkę

To jest projekt jednej z początkowych lekcji stochastyki, czyli z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

21 stycznia 2020

Pomysły na lekcje
Testy i sprawdziany