Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
TIK-OWY NARZĘDZIOWNIK
Matematyka w praktyce

21 wielościan jednorodny

Niniejszy artykuł jest kontynuacją prezentacji wielościanów jednorodnych, której publikację rozpoczęliśmy na łamach tego czasopisma trzy lata temu. Mamy nadzieję, że są wśród Czytelników tacy, którzy...

18 listopada 2019

Matematyka inaczej
Testy i sprawdziany