Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
TIK-OWY NARZĘDZIOWNIK
Matematyka w praktyce

O dydaktycznych zaletach DGS

Czytelnicy „Matematyki” dość często stykają się z programem GeoGebra, poznając jego różnorodne możliwości. Wiem, że sporo nauczycieli matematyki używa tego programu w czasie lekcji. GeoGebra to przeds...

29 maja 2020

Pomysły na lekcje
Testy i sprawdziany