Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obliczanie procentu danej liczby zadania tekstowe dla klas 7

Pliki | Agnieszka Zielińska | 25 czerwca 2018 | NR 30
46

Zadania kształtujące umiejętności obliczania procentu danej liczby.