Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

Oceń prawdziwość danych - zadania tekstowe dla klas 7

Wydanie

NR 31 (Marzec 2018)

Formaty

PDF

NR 31 (Marzec 2018)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Zadania kształtują umiejętności: zaokrąglanie rozwinięcia dziesiętnego liczb, stosowanie obliczeń na liczbach wymiernych do rozwiązania problemów w kontekście praktycznym, stosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, interpretowanie danych za pomocą diagramów.