Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

Potęgi

Wydanie

NR 31 (Marzec 2018)

Formaty

PDF

NR 31 (Marzec 2018)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Zadania kształtują umiejętności: obliczanie potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych, zapisywanie w postaci jednej potęgi iloczynu i ilorazu potęg o takich samych podstawach, iloczynu i ilorazu potęg o takich samych wykładnikach, porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach, zamiana potęg o wykładnikach całkowitych ujemnych  na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych.