Dołącz do czytelników
Brak wyników

Procenty zadania tekstowe dla klas 7

Pliki | Agnieszka Zielińska | 25 czerwca 2018 | NR 30
34

Zestaw zadań kształtuje umiejętność obliczania procentów w kontekście praktycznym, np. przy obliczaniu ceny po podwyżce lub obniżce czy wykonywaniu obliczeń związanych z podatkiem VAT.