Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

Procenty zadania tekstowe dla klas 7

Wydanie

NR 30 (Styczeń 2018)

Formaty

PDF

NR 30 (Styczeń 2018)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Zestaw zadań kształtuje umiejętność obliczania procentów w kontekście praktycznym, np. przy obliczaniu ceny po podwyżce lub obniżce czy wykonywaniu obliczeń związanych z podatkiem VAT.