Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

Trójkąt prostokątny - punkty (1)

Wydanie

NR 37 (Marzec 2019)

Formaty

PDF

NR 37 (Marzec 2019)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Tym razem zadania poświęcone są wybranym punktom w trójkącie prostokątnym. W każdym zadaniu dla podanego punktu trójkąta prostokątnego należy obliczyć jego odległość od przeciwprostokątnej oraz stosunek podziału wybranych odcinków przez ten punkt. We wszystkich zadaniach mamy dany trójkąt prostokątny o długości przyprostokątnych 6 i 8. Zmieniając dane, możemy regulować stopień trudności rachunków.