Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uzupełnianka

Pliki | Agnieszka Zielińska | 25 czerwca 2018 | NR 30
28

Zadania kształtują umiejętność obliczania średniej arytmetycznej, objętości brył, przeliczania jednostek i zastosowania twierdzenia Pitagorasa.