Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

Uzupełnianka

Wydanie

NR 30 (Styczeń 2018)

Formaty

PDF

NR 30 (Styczeń 2018)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Zadania kształtują umiejętność obliczania średniej arytmetycznej, objętości brył, przeliczania jednostek i zastosowania twierdzenia Pitagorasa.