Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany, Otwarty dostęp

Zadania dla klas 4–6 szkół podstawowych

Wydanie

NR 37 (Marzec 2019)

Formaty

PDF

NR 37 (Marzec 2019)

Aby pobrać dokument

lub

Zadania sprawdzają następujące umiejętności: analizy i interpretacji problemu, rozumowania i argumentacji, syntezy faktów i myślenia pamięciowego oraz umiejętności heurystyczne.