Dołącz do czytelników
Brak wyników

Testy i sprawdziany

Zadania dla starszych klas liceów

Wydanie

NR 37 (Marzec 2019)

Formaty

PDF

NR 37 (Marzec 2019)

Ten materiał jest dostępny
wyłącznie dla Prenumeratorów

Jeśli jesteś już Prenumeratorem

Zadania sprawdzają następujące umiejętności: analizy i interpretacji problemu, rozumowania i argumentacji, syntezy faktów i myślenia pamięciowego oraz umiejętności heurystyczne