Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zadania dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów - zestaw ósmy

Pliki | Michał Kremzer | 25 czerwca 2018 | NR 30
28

Zadania sprawdzają następujące umiejętności: analizy i interpretacji problemu, rozumowania i argumentacji, syntezy faktów i myślenia pamięciowego oraz umiejętności heurystyczne.