Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

12 listopada 2020

NR 46 (Listopad 2020)

Gra dydaktyczna „Pociąg do ciągu”

0 435

Matematyka – królowa nauk...., niestety też królowa uczniowskich koszmarów. Ostre słowa, ale jakże prawdziwe i potrzebne w edukacji XXI wieku. Co by było, gdyby zamiast zapowiedzianej kartkówki z określonej partii materiału, na ucznia czekała świetna zabawa w zgranym zespole z matematyką w tle?

Zaskoczenie, niedowierzanie…, a gdy opadną emocje − świetna gra zespołowa, w której każdy, nawet najsłabszy uczeń, może pokazać swoje mocne strony. Nagle okazuje się, że nasza nauka nie poszła w las, a godziny lekcyjne poświęcone na dany dział i liczne błędy popełniane przez uczniów po drodze − zaprocentowały. Polecam mój pomysł na sprawdzenie wiadomości z zakresu pojęcia ciągu i ciągu arytmetycznego. To nieszablonowa gra dydaktyczna, która nie tylko sprawdzi poziom wiedzy uczniów ze wspomnianego wcześniej zakresu, ale także nauczy pracy w zespole, przedsiębiorczości, a ponadto sprawdzi znajomość języka angielskiego i da swoisty drogowskaz w postaci „7 lekcji życiowych Alberta Einsteina”.

POLECAMY

Temat lekcji: Gra dydaktyczna „Pociąg do ciągu”

Planowany czas lekcji: 45 minut
Literatura: 

Kurczab M., Kurczab E, Świda E., Matematyka zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy. Warszawa 2015.
Cewe A., Nahorska H. (red.), Matura z matematyki od roku 2015. Zbiór zadań maturalnych – poziom podstawowy. Gdańsk 2014.
Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Mojsiewicz B., Wesołowska J., Teraz Matura. Matematyka – poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Warszawa 2018.
Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., Matematyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 2. Zakres rozszerzony. Warszawa 2015.

Cele ogólne:

 • Zastosowanie wiadomości o ciągach monotonicznych.
 • Zastosowanie wiadomości o ciągu arytmetycznym.
 • Zastosowanie wiadomości o sumie początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

Cele operacyjne:

 • Uczeń zna podstawowe pojęcia dotyczące ciągu.
 • Uczeń określa monotoniczność ciągu.
 • Uczeń potrafi wyznaczać wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego.
 • Uczeń zna podstawowe pojęcia dotyczące ciągu arytmetycznego.
 • Uczeń zna i stosuje własność ciągu arytmetycznego.
 • Uczeń wie, jak obliczać sumę początkowych wyrazów ciągu.

Metody nauczania:

 • Metoda problemowa.
 • Gra dydaktyczna „Pociąg do ciągu”.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1: Zasady gry dydaktycznej „Pociąg do ciągu”.
 • Załącznik nr 2: Karty z zadaniami dla poszczególnych grup.
   
Przebieg lekcji
Czas Tok lekcji Zapis na tablicy i w zeszycie Uwagi
5 min 1. Czynności 
organizacyjne
Temat: „Pociąg do ciągu” – 
gra dydaktyczna
 • sprawdzenie obecności
 • temat lekcji
 • podział uczniów na grupy przez losowanie patyczków
10 min 2.Wprowadzenie uczniów 
w zasady gry
(załącznik nr 1) (wykład)
20 min 3. „Pociąg 
do ciągu” – 
gra dydaktyczna
Etapy zadania wyświetlane 
na tablicy multimedialnej.
Koperty (18 szt.) z poszczególnymi etapami zadania rozdawane 
na stoły drużyn (załącznik nr 2) 12 kart (po 4 z każdego koloru) 
z fragmentami cytatu 
w języku angielskim
Uczniowie są podzieleni na grupy. Zadania podane przez nauczyciela w określonej kolejności rozwiązują wspólnie. Kiedy zadanie zostanie rozwiązane i zaliczone przez nauczyciela, jedna z osób losuje kartkę z częścią hasła. Na końcu gry każda z drużyn układa hasło – cytat znanej osoby w języku angielskim – i przyczepia je na tablicy. Następnie drużyna tłumaczy cytat na język polski
10 min 4.Podsumowanie gr 7 lekcji życiowych Alberta 
Einsteina
Wyświetlenie na tablicy multimedialnej cytatów, które mieli ułożyć uczniowie. Krótka pogadanka – odniesienie 7 lekcji życiowych Alberta Einsteina do uczenia się matematyki. Omówienie wyników. Przedstawienie propozycji ocen drużynomZałącznik nr 1

Zasady gry dydaktycznej „Pociąg do ciągu”
Opis gry

Uczniowie zostają podzieleni w sposób losowy na trzy grupy. Każdej z drużyn przyporządkowany zostaje jeden kolor: czerwony, zielony lub niebieski. Wylosowani uczniowie siadają przy odpowiednich stolikach i otrzymują do rozwiązania zestaw czterech zadań z zagadnień dotyczących pojęcia ciągu oraz ciągu arytmetycznego. Każda drużyna otrzymuje inne zadania. Prowadzący rozdaje każdej z drużyn po jednym zadaniu. Dopiero kiedy zostanie ono rozwiązane poprawnie, drużyna otrzymuje kolejne zadanie. Po wykonaniu każdego zadania przedstawiciel drużyny losuje jedną kartkę w kolorze reprezentującym jej barwy. Na losowanych kartkach umieszczone są fragmenty cytatów znanych postaci. Po zebraniu wszystkich czterech fragmentów drużyna ma za zadanie ułożyć cytat. Utrudnieniem jest fakt, że cytaty są w języku angielskim. Po ułożeniu cytatu i przetłumaczeniu go na język polski drużyna przyczepia cytat do tablicy i podaje tłumaczenie prowadzącemu. Czas gry: 20 minut. Gra trwa do momentu rozwiązania zestawu w całości lub do momentu ukończenia czasu przeznaczonego na grę przez nauczyciela. 

Zasady gry: 

 1. W grze biorą udzia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy