Różne oblicza pracy w grupie na lekcjach matematyki w szkole podstawowej

Pomysł na lekcję

W jednej z amerykańskich książek propagujących stosowanie metod aktywizujących na lekcji wyczytałam zdanie, którego treść dla mnie, jako nauczyciela matematyki, jest bardzo ważna. Oto ono: „Nauka (matematyki) i odczuwanie przyjemności nie muszą się wzajemnie wykluczać”. Aby udowodnić postawioną przez siebie tezę, autor zachęcał czytelników do cofnięcia się w czasie i przypomnienia sobie, jakie najmilsze wspomnienia mają z okresu szkolnego. Wysuwał wniosek, że musiały to być aktywności wykonywane wspólnie z rówieśnikami w grupie.

Praca w grupach nie tylko przyczynia się do doskonalenia umiejętności matematycznych uczniów, ale także kształci ich umiejętności społeczne. Bardzo mocno funkcjonuje tutaj uczenie rówieśnicze. Prawidłowo funkcjonująca grupa to środowisko akceptacji i wzajemnego wsparcia, to miejsce, gdzie łatwiej znosi się pomyłki, a nawet porażki. To okazja do nauki tolerancji i otwartości na różnorodność charakterów czy sposobu pracy poszczególnych członków grupy.
Praca w grupach to przede wszystkim ogromne wyzwanie dla nauczyciela. Jego rola bardzo się tutaj zmienia. Musi on przede wszystkim włożyć znacznie więcej wysiłku w przygotowanie materiałów do pracy w grupie niż wkładałby w zwyczajną lekcję z elementami wykładu i ćwiczeń. Do przemyślenia są nie tylko zadania, które będą wykonywać grupy, ale również sposób przydziału uczniów do poszczególnych zespołów i zasady oceniania. Nauczyciel musi ponadto pogodzić się z faktem, że nie będzie kontrolował przebiegu tej lekcji tak, jak robi to na co dzień.
Z własnej praktyki nauczycielskiej wiem, że praca w grupach na lekcji jest naprawdę trudna. Oto kilka aspektów, które należy dokładnie przemyśleć przed przystąpieniem do pracy tą metodą:

POLECAMY

  1. Liczebność grup – moi uczniowie najczęściej pracują w najmniejszych grupach, tj. w parach lub w trójkach. Jeżeli planuję podział na liczniejsze grupy, wówczas każdy jej członek otrzymuje zadanie i pracuje indywidulanie pod kontrolą innych członków zespołu.
  2. Podział na grupy – mamy tutaj trzy możliwości. Po pierwsze, możemy zastos...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI