Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

1 czerwca 2020

NR 44 (Maj 2020)

Gra dydaktyczna „sztafeta z trójkątem”

0 588

Temat lekcji: Gra dydaktyczna „Sztafeta z trójkątem”
Planowany czas lekcji: 45 minut
Literatura:

POLECAMY

 • Kurczab M., Kurczab E., Świda E., Matematyka zbiór zadań do liceów i techników klasa 3. Zakres podstawowy.Warszawa 2015.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Cewe A., Nahroska H., Matura z matematyki od roku 2015. Zbiór zadań maturalnych – poziom podstawowy. Gdańsk 2014.
 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Mojsiewicz B., Wesołowska J., Teraz Matura. Matematyka – poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Warszawa 2018.

Cele ogólne:

 • Zastosowanie wiadomości o równaniu prostej do rozwiązywania zadań.
 • Zastosowanie wiadomości o środku odcinka oraz odległości punktów w układzie współrzędnych do rozwiązywania zadań.
 • Powtórzenie takich pojęć jak: środkowa, dwusieczna, wysokość, proste prostopadłe, proste równoległe.

Cele operacyjne:

 • Uczeń potrafi wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.
 • Uczeń zna podstawowe pojęcia dotyczące trójkąta.
 • Uczeń wie, jak dopasować wzory z tablic matematycznych do określonych sytuacji.
 • Uczeń umie stosować twierdzenie o prostych prostopadłych i równoległych.
 • Uczeń potrafi wyciągać wnioski z poszczególnych etapów zadania.

Metody nauczania:
Metoda problemowa
Załączniki:
Załącznik nr 1 zasady gry dydaktycznej „Sztafeta z trójkątem”
Załącznik nr 2 karty z zadaniami dla poszczególnych drużyn
 


Załącznik nr 1
Zasady gry dydaktycznej „Sztafeta z trójkątem”
Opis gry:
Uczniowie zostają podzieleni w sposób losowy na trzy grupy. Każdej z drużyn przyporządkowany zostaje jeden kolor: czerwony, zielony lub niebieski. Wylosowani uczniowie siadają przy odpowiednich stolikach i otrzymują do rozwiązania jedno zadanie z geometrii analitycznej, składające się z pięciu podpunktów. Każda drużyna otrzymuje inne zadanie do roz-
wiązania. Gra odbywa się na zasadzie sztafety. Wylosowany uczeń wykonuje swoją część zadania, kiedy skończy i jego odpowiedź zostanie zaliczona, wówczas losuje następną osobę ze swojej drużyny itd. Czas gry to 30 minut. Gra trwa do momentu rozwiązania zadania w całości lub do momentu ukończenia czasu przeznaczonego na grę przez nauczyciela.

Zasady gry

 • W grze biorą udział wszyscy uczniowie.
 • „Sztafeta z trójkątem” jest grą drużynową, tzn. że wspólnie pracujecie na ocenę dla całej grupy.
 • Każdy uczeń może zostać wylosowany do tablicy – po wylosowaniu powinien bezzwłocznie przystąpić do wykonania swojej części zadania.
 • Nie dopuszcza się zmiany kolejności osób przy tablicy, tzn. do tablicy zawsze idzie osoba wylosowana.
 • Zadanie składa się z pięciu podpunktów, jednak uczniowie nie widzą całej treści od razu – widoczna jest tylko ta część, która jest w danej chwili rozwiązywana. W pierwszej kolejności treść widzi osoba wylosowana, po chwili dopiero drużyna.
 • Drużyna może podpowiadać osobie rozwiązującej zadanie przy tablicy, jednak nie wolno wstawać z miejsc oraz nie można rozwiązać zadania za osobę wylosowaną.
 • Zakończenie danego podpunktu zgłaszamy przez podniesienie rę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy