Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obliczanie miar kątów powstałych w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą − scenariusz zajęć

Artykuły | 2 czerwca 2020 | NR 44
17

Cele lekcji w języku ucznia:

  • Dowiesz się, jakie kąty powstaną, gdy dwie proste równoległe przetniesz trzecią prostą.
  • Wyznaczysz miary kątów, które powstały w wyniku przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą.

Zadanie w kształceniu wyprzedzającym

Instrukcja dla nauczyciela
Wyślij uczniom instrukcję za pomocą dziennika elektronicznego. Linki do filmów możesz zapisać w postaci kodów QR i rozdać je uczniom w szkole. Kody QR są bardzo wygodne z tego względu, że większość uczniów korzysta ze smartfonów, na których może te filmy obejrzeć, będąc w dowolnym miejscu. Sposób udostępniania materiałów zależy tylko od Twojej umowy z uczniami i ich rodzicami.

Instrukcja dla ucznia
Obejrzyj film umieszczony pod linkiem: https://pistacja.tv/film/mat00202-proste-rownolegle-przeciete-trzecia-prosta-katy?playlist=483

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu
Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia:
https://pistacja.tv/film/mat00205-budowa-kata-rodzaje-katow?playlist=134
https://pistacja.tv/film/mat00197-punkt-odcinek-prosta-polprosta?playlist=127

  • Oglądając film, zatrzymuj go i rozwiązuj zadania – w ten sposób sprawdzisz, czy rozumiesz prezentowany materiał.
  • W trakcie oglądania rób kolorowe notatki. Notowanie pozwala lepiej zapamiętać treść tego, co oglądasz.
  • Pobierz planszę podsumowującą i porównaj ją ze swoimi notatkami.
  • Jeśli w Twoich notatkach pojawiły się błędy, popraw je.
  • Pod notatkami zapisz pytania do nauczyciela, które zadasz na początku lekcji

     


Praca na lekcji
Przedstaw uczniom cele lekcji i sprawdź, czy je rozumieją. Zapisz je w widocznym miejscu. Wrócisz do nich na zakończenie lekcji. 
1. Ćwiczenie umiejętności wyznaczania miar kątów z wykorzystaniem związków między kątami. Praca w parach z zadaniami dotyczącymi wyznaczania miar kątów (5 minut).

Instrukcja dla nauczyciela
Możesz wykorzystać zadania o podstawowym stopniu trudności, znajdujące się w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń. Zadanie to ma na celu sprawdzenie, czy uczniowie przygotowali się do lekcji. Praca w parach inicjuje wzajemne uczenie się uczniów.

Przykładowe zadanie
Wyznacz miary kątów oznaczonych literami alfabetu greckie
 


2. Sesja pytań i odpowiedzi (5 minut)
Instrukcja dla nauczyciela
To jest czas dla uczniów na zadawanie pytań dotyczących tematu lekcji, na podzielenie się ciekawostkami, swoimi refleksjami z nauczania wyprzedzającego. Pozwól uczniom na swobodę wypowiedzi, kieruj dyskusją tak, by pytający otrzymywał odpowiedź od innego ucznia, a w ostateczności od Ciebie. Pamiętaj, że nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie pytania, mów o tym uczniom. Daj sobie i uczniom czas na poszukiwanie odpowiedzi i wróć do tematu, gdy będziesz gotowy. Buduj z uczniami pozytywne relacje, pozwalaj im na popełnianie błędów. Zamieniaj błędy w sytuacje uczące.

3. Podziel uczniów na grupy. Zadbaj o to, by każda grupa miała urządzenie z dostępem do internetu. Rozdaj grupom kod QR z linkiem do strony z zadaniami: https://szaloneliczby.pl/oblicz-miary-katow-katy-naprzemianlegle-odpowiadajace-wierzcholkowe-przylegle/ (15 minut).  
 


Instrukcja dla nauczyciela
Uczniowie rozwiązują test składający się z 10 zadań. Zadania są sprawdzane automatycznie, więc uczniowie mają od razu informację zwrotną, czy udzielili poprawnej odpowiedzi. Zadania są wybierane w kolejności losowej, więc nie ma możliwości, aby grupy przekazywały sobie odpowiedzi. Wyjaśnij uczniom, że...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy