Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

21 stycznia 2020

NR 42 (Styczeń 2020)

Podsumowanie wiadomości o trójkątach

139

Pomysł na lekcję w klasie pierwszej lub drugiej szkoły średniej po gimnazjum lub w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły średniej po szkole podstawowej.

Moi uczniowie na pierwszej lekcji tworzą kartę wzorów i pojęć związanych z trójkątami. Zapisują na niej wszystkie definicje dotyczące odcinków w trójkątach, własności poszczególnych rodzajów trójkątów. Zapisują wzory potrzebne do obliczeń pól, cechy podobieństwa i wartości sinusów dla kątów 30, 45, 60, 120, 135, 150. Korzystają z tych kart przez cały czas omawiania działu „Trójkąty”. Na sprawdzianie mają do dyspozycji fragment tablic matematycznych CKE dotyczących trójkątów. 
Takie zestawienie informacji i ciągłe sięganie do nich pozwala na utrwalenie wiadomości u większości uczniów.

Cel lekcji

Przypomnienie własności trójkątów, zastosowanie wzorów dotyczących pól trójkątów i odcinków związanych z trójkątami.

Przebieg lekcji

Opcja pierwsza 
Nauczyciel przygotowuje zalaminowaną, pociętą układankę. Najlepiej zalaminować w różnych kolorach (dla każdej grupy inny kolor) – ułatwi to potem porządkowanie i wykorzystanie jej kolejny raz.

  • Podział uczniów na 3−4-osobowe zespoły (uczniowie dzielą się samodzielnie lub nauczyciel dzieli za pomocą np. kart).
  • Nauczyciel omawia zadanie i prosi o przygotowanie zeszytów z notatkami.
  • Uczniowie zaczynają pracę. Wykonują obliczenia. Układają zalaminowane kawałki układanek na stolikach.
  • 10 minut przed końcem lekcji wszyscy sprawdzają poprawność wykonania zadania, np. poprzez sprawdzenie z wyświetlanymi na rzutniku odpowiedziami. 
  • Refleksja na koniec lekcji. Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia 3 kartki samoprzylepne. Prosi o odpowiedź na 3 pytania: Co było dla mnie trudne? Z czym nie miałam/miałem problemów? Co powinnam/powinienem jeszcze zrobić, aby przygotować się do sprawdzianu? 
  • Uczniowie przyklejają karteczki na przygotowanyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy