Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomysł na lekcję

2 czerwca 2020

NR 44 (Maj 2020)

Dzielenie z resztą

27

Oddaję w ręce Czytelnika gotowy materiał do wykorzystania na lekcji dotyczącej wykonywania dzielenia z resztą. Jest to jedna z umiejętności z podstawy programowej, najczęściej wprowadzana w klasie IV szkoły podstawowej. Jest o tyle ważna, że jej właściwe opanowanie procentować będzie przy wprowadzaniu ułamków zwykłych, zamianie ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie oraz działaniach na ułamkach. Materiał został pomyślany w taki sposób, aby umożliwić nabywanie wiedzy matematycznej i jednocześnie doskonalenie umiejętności kodowania, czyli programowania off na lekcjach matematyki. Nie bez znaczenia dla uczniów okaże się również to, że – aby wykonać zadanie – będą musieli używać kredek i malować pustą kratownicę.

Materiał ten można wykorzystać na dwa sposoby. Według pierwszego sposobu – uczniowie pracują indywidualnie. Każdy otrzymuje od nauczyciela jedną pustą kratownicę i kartę z przykładami oraz kolorową legendę. Dzieciaki pracują tutaj każdy na swój indywidualny sukces. 
Pracę drugim sposobem powinien poprzedzić podział uczniów na grupy, które powinny liczyć po sześć osób. Najlepiej przygotować numerki i poprosić uczniów o ich wylosowanie. Gdy klasa liczy 24 osoby, przygotowujemy numery 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, …, 6A, 6B, 6C, 6D. Następnie rozdajemy uczniom karty zgodne z wylosowanym numerem i pustą kratownicę. Przed końcem lekcji uczniowie powinni utworzyć grupy zgodne z literami. 
W ten sposób powstaną nam cztery kompletne rysunki grupy A, B, C i D. Pracując tym sposobem, uczniowie doskonalą nie tylko umiejętności matematyczne, ale równ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy