Autor: Marlena Fila

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Matematyki marlena.fila@up.krakow.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Harmonia sfer − cz. 2: aspekty formalne. Podobnie jak muzyka, matematyka ma swój język

Muzycy mają nuty, klucz wiolinowy, basowy, oznaczenia metrum, wysokości dźwięku. Matematycy mają symbol iloczynu kartezjańskiego, nieskończoności, izomorfizmu, całki, granicy... Podobnie, jak nie można tak po prostu czytać zapisu nutowego, tak samo nie można po prostu, bez przygotowania czytać tekstu matematycznego.

Czytaj więcej

Harmonia sfer

Treścią tego cyklu będą szerokie rozmyślania na temat związków matematyki z muzyką. Czytelnikowi nie zostanie przedstawiona żadna teoria, nie zostanie obroniona żadna hipoteza – poza tą, że matematyka i muzyka są ze sobą pewien sposób powiązane.

Czytaj więcej

Dlaczego cechy podzielności liczb nie są twierdzeniami matematycznymi?

Spójrzmy na cechy podzielności z „niestandardowej” perspektywy. Przedstawiona propozycja może służyć m.in. nauczycielom i to w dwojaki sposób: może być konspektem lekcji w szkole ponadpodstawowej lub może być przedstawiona uczniom szkoły podstawowej na zajęciach dodatkowych.

Czytaj więcej