Zastosowanie uniwersalnych narzędzi TIK w projekcie matematycznym

Otwarty dostęp TIK-owy narzędziownik

Metoda projektu jest, naszym zdaniem, najbardziej efektywną, jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych w szkołach metod nauczania. To naturalny sposób na kreatywne działanie oraz wdrażanie do samokształcenia i rozwijania zdolności twórczych uczniów.

Czy sprawdzi się także podczas lekcji matematyki? Oczywiście, projekt warto, a nawet należy wdrażać na wszystkich zajęciach, przy okazji korelując treści międzyprzedmiotowe. Ogromnym atutem będzie jego interdyscyplinarność.

Dlaczego warto, a nawet należy pracować metodą projektów? Projekt umożliwia nauczycielom, terapeutom i rodzicom poznanie predyspozycji, zainteresowań i umiejętności uczniów. Podczas pracy w projekcie mamy szansę na poznanie stylów uczenia się dzieci. Dzięki różnorodnym zadaniom zaplanowanym w pracy projektowej umożliwiamy naukę i aktywność wszystkim naszym uczniom, bez względu na rodzaj inteligencji i predyspozycji. W projekcie szansę na sukces mają zarówno słuchowcy, jak i uczniowie, u których dominującym zmysłem są ruch czy wzrok. Z pewnością projekt sprawdzi się w pracy z uczniami z wysoką samooceną oraz z uczniami o niskim poczuciu własnej wartości. Swoje miejsce odnajdą w nim uczestnicy preferujący rolę lidera i uczniowie lubiący aktywności w cieniu innych.

Metoda projektu zwiększa szansę na odniesienie sukcesu uczniom słabszym i nieśmiałym, również dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bez wątpienia taka forma pracy i sposób rozwiązywania problemów daję szansę na współpracę i integrację uczniów z wielu szkół.

Projekt pozwala na zastosowanie różnorodnych aktywności i form pracy. Nie bez znaczenia jest tutaj możliwość wdrażania nowoczesnych technologii, które nie tylko aktywizują uczniów, ale także uatrakcyjnią proces uczenia się.

Na uwagę zasługują projekty realizowane w duchu STEAM, łączące naukę i sztukę poprzez praktyczne działanie.

A co powoduje, że nauczyciele chętnie sięgają po tę metodę nauczania i rozwiązywania problemów?

Poszerzają ofertę swojego przedmiotu, dzięki czemu zyskują zainteresowanie uczniów realizowaną tematyką, co przekłada się na uzyskiwane efekty.

Bardzo często to uczniowie są autorami i reżyserami działań projektowych, co zwiększa ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wytwory własnej pracy i pracy grupy.

Nauczyciele mają szansę na współpracę z innymi szkołami i wymianę doświadczeń. Taka forma realizacji treści programowych daje również możliwość współpracy z rodzicami. Z pewnością projekt jest szansą na indywidualizację pracy, gdyż różnorodność działań daje możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi. 

Zastosowanie nowych technologii w projekcie sprawia, że są one na tyle atrakcyjne dla uczniów, że mobilizują ich do udziału i aktywnej współpracy. Jakie zatem projekty i z użyciem jakich narzędzi warto zaplanować?

Być może nasze pomysły zainspirują nauczycieli do realizacji własnych projektów.

Matematyka nie zawsze jest lubianym przez uczniów przedmiotem, ale może stać się dla nich ciekawsza, jeśli zastosujemy takie aktywności, dzięki którym każdy uczeń będzie mógł być sprawcą i odnieść sukces. 

POLECAMY

W jaki sposób wykorzystać darmowe, dostępne w sieci aplikacje webowe i mobilne, platformy edukacyjne?


W sieci znajdziemy mnóstwo bezpłatnych aplikacji, generatorów i programów, które z powodzeniem wykorzystamy w projekcie matematycznym. Dzięki nim nie tylko zrealizujemy zadania i wzbogacimy merytoryczny przekaz, ale przede wszystkim zwizualizujemy i upowszechnimy rezultaty projektu.

Dzięki plakatom, grafikom czy ogłoszeniom trafimy do sprzymierzeńców projektu, przedstawiając im wizualizację naszych działań. Programy do tworzenia prezentacji umożliwią uczniom przedstawienie w atrakcyjny sposób efektów swojej pracy, procesu projektowego, a także zaprezentowanie np. badań matematycznych i stworzonych ćwiczeń oraz omówienie poznanych naukowców czy matematyków. Przygotowując filmiki, w angażujący uczniów sposób możemy przeprowadzić sondę lub badania projektowe czy wykazać etapy realizacji poszczególnych zadań.

Oś czasu pozwoli nam na zaprezentowanie wydarzeń w czasie, a mapa myśli będzie pomocna przy planowaniu działań projektowych i burzy mózgów, ale sprawdzi się także w ewaluacji projektu. Narzędzia TIK stanowią środek komunikacji w projekcie, poszerzają możliwości współpracy, służą do publikowania wypracowanych produktów. Mogą, a nawet, naszym zdaniem, powinny być wykorzystywane na wszystkich etapach przedsięwzięcia: planowania, opracowywania harmonogramów, ankiet i wyników pracy. Wiele ciekawych i łatwych w obsłudze narzędzi do ewaluacji projektu możemy wykorzystać online, a wyniki przeprowadzonych badań widoczne są od razu, co znacznie ułatwia i skraca czas analizy.

Istotnym elementem projektów edukacyjnych jest wizualizacja zadań, przedstawienie efektów pracy projektowej, ale także atrakcyjne informowanie o poczynaniach uczniów. Organizujemy przeróżne akcje, spotkania, konkursy, na które chcemy zaprosić innych uczniów, nauczycieli czy rodziców. Stąd konieczna jest znajomość takich narzędzi, które ułatwią nam przygotowanie atrakcyjnych wizualnie plakatów, ogłoszeń czy prezentacji.

Idealnym programem webowym, który znacząco ułatwi nam to zadanie, będzie postermywall: https://www.postermywall.com/. To platforma, na której po założeniu konta uczeń będzie mógł stworzyć tematyczne plakaty, infografiki, ogłoszenia, zaproszenia i innego typu wizualne treści. Skorzysta z gotowych szablonów, które w każdej chwili można edytować i dostosować do swoich potrzeb lub od samego początku stworzyć swój materiał, wykorzystując dostępne tam czcionki, emotki, grafikę albo dodać własne zdjęcia.

Podobnym programe...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI