Autor: Zyta Czechowska

Od ponad 20 lat terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIK-a”, prowadzi warsztaty i szkolenia oraz rady pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje aplikacje, narzędzia i kreatywne pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Akcja aktywacja, czyli za pomocą jakich metod aktywizować uczniów na lekcji matematyki?

Metody aktywizujące są dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, doskonalenia przydatnych umiejętności oraz kształtowania przeróżnych kompetencji kluczowych. Dzieje się to nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. przy umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności. Z jakich metod aktywizujących skorzystać?

Czytaj więcej

Quizy powtórkowe z matematyki

Aby pomóc uczniom zapamiętać nauczane treści, nauczyciele muszą wykazać się kreatywnością, zwłaszcza ucząc online. Jednym ze sposobów na utrwalenie wiadomości z lekcji są interaktywne quizy. Platformy do ich tworzenia wykorzystują elementy gamifikacji, takie jak suwaki, rankingi i memy, przekształcając je w zabawne wyzwania. Quizy są również sposobem na „utrzymanie” ucznia w wirtualnej klasie i podtrzymanie uwagi na zajęciach. Z jakich aplikacji mobilnych skorzystać, aby szybko przygotować atrakcyjną lekcję powtórzeniową?

Czytaj więcej

Ewaluacja pracy nauczyciela z narzędziami TIK

Istnieje wiele tradycyjnych narzędzi, metod i technik ewaluacyjnych, które do tej pory najczęściej wykorzystywaliśmy – np. ankieta, obserwacja, wywiad, analiza dokumentacji, tarcza strzelnicza, sondaż itd. Pójdźmy jednak o krok dalej. Z jakich nowoczesnych narzędzi do prowadzenia analizy, zbierania danych i informacji zwrotnych skorzystać, aby przeprowadzić szybką i rzetelną ocenę naszych działań?

Czytaj więcej

Screencasting w nauczaniu matematyki

Na lekcjach matematyki coraz częściej pojawiają się interaktywne zadania, quizy i testy. Warto również wykorzystywać aplikacje do screencastingu. Czym są screencasty?

Czytaj więcej

Zastosowanie uniwersalnych narzędzi TIK w projekcie matematycznym

Metoda projektu jest, naszym zdaniem, najbardziej efektywną, jedną z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych w szkołach metod nauczania. To naturalny sposób na kreatywne działanie oraz wdrażanie do samokształcenia i rozwijania zdolności twórczych uczniów.

Czytaj więcej

Onlinowe gry matematyczne

Nauczyciel z kredą przy tablicy i znudzony uczeń, siedzący w ławce na lekcjach matematyki, to widok, który należy jak najszybciej zmienić. W jaki sposób? Wprowadzić technologię do klasy. Narzędzia TIK zwiększają bowiem efektywność nauczania dzięki ciekawym, angażującym, interaktywnym ćwiczeniom i grom.

Czytaj więcej

Aplikacje tabletowe w matematyce

Jak wykorzystać aplikacje tabletowe do uatrakcyjnienia procesu lekcyjnego i projektu matematycznego? Jak uczyć i sprawić, by nawet dzieci z dużymi dysfunkcjami chciały liczyć i doskonalić umiejętności matematyczne? Oprócz doboru właściwych metod, form pracy, wykorzystywania kreatywnych pomocy dydaktycznych należy sięgnąć po nowoczesne technologie, bo są one atrakcyjne i motywujące dla uczniów.

Czytaj więcej

Darmowe generatory DO TWORZENIA KART PRACY i konstruowania pomocy dydaktycznych

Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą ułatwić pracę nauczyciela poprzez szybkie, często intuicyjne tworzenie ciekawych kart pracy. Kart, które dzięki bezpłatnym generatorom pozwolą na lepsze zrozumienie
omawianych zagadnień i na indywidualizację nauczania. Gdzie zatem szukać takich narzędzi?

Czytaj więcej