Dołącz do czytelników
Brak wyników

TIK-owy narzędziownik

20 września 2021

NR 51 (Wrzesień 2021)

Projekt eTwinning na lekcji matematyki – współpraca, relacje i inspiracje

0 670

Metoda projektów pozwala na kształtowanie u uczniów wielu umiejętności związanych z podejmowaniem konkretnych działań. Traktowana jest obecnie jako jedna z wielu metod nauczania, które bazują na aktywności własnej uczących się. Dlaczego warto pracować metodą projektu na lekcjach matematyki? Gdzie szukać inspiracji i jak realizować projekty międzyszkolne bez ponoszenia kosztów?

Dane zgromadzone w 2018 r. w ramach Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) wskazywały, że ponad jedna piąta uczniów w UE nie nabyła w stopniu wystarczającym umiejętności czytania ani znajomości matematyki czy nauk ścisłych. W 2018 r. odsetek osób osiągających słabe wyniki w nauce czytania wynosił 21,7%, w matematyce 22,4%, a w naukach ścisłych 21,6%. W latach 2009–2018 wyniki w zakresie umiejętności czytania i w naukach ścisłych uległy w UE pogorszeniu, a w matematyce pozostały na tym samym poziomie1. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak umiejętności XXI wieku kształtować w ciekawy i angażujący sposób. W tym celu warto poznać bliżej program eTwinning.
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Od września 2014 roku istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów od strony zarówno technicznej, jak i merytorycznej.
Tematy projektów, plan działań, czas trwania określają partnerzy. Wszystkie działania projektowe odbywają się w bezpiecznej przestrzeni twinspace, na platformie etwinning.net. Oto przykłady projektów krajowych, które zrealizowałam wspólnie z partnerami, z przykładami działań oraz narzędzi TIK.

POLECAMY

Projekt „Na logikę”

Do projektu „Na logikę” zaprosiła mnie pani Zyta Czechowska. Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów, które wynikają ze specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, czyli zaburzeń w zakresie orientacji przestrzennej, deficytów związanych z logicznym myśleniem i prawidłowym funkcjonowaniem społecznym. W szkołach masowych coraz częściej mamy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki udziałowi w tym projekcie poznałam różne formy i metody pracy z uczniami o różnych zaburzeniach. Projekt miał na celu rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki. Uczniowie w ramach projektu poszerzali swoje kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności cyfrowych, komunikacyjnych, społecznych i matematycznych. Nauczyli się pracować na platformach edukacyjnych i wykorzystywać aplikacje do nauki programowania. Praca projektowa wymagała współpracy, negocjacji, komunikacji i wymiany informacji. Wszystkie działania projektowe zostały zamieszczone na blogu projekt na logikę. Link do niego znajduje się w kodzie. 
 


Projekt „Piękna matematyka – geometria w sztuce”

Kolejny projekt powstał w ramach działań eTwinning – mój pierwszy projekt z ambasadorem – „Piękna matematyka – geometria w sztuce”. Najważniejszym założeniem projektu było uświadomienie jego uczestnikom (uczniom klas I–IV szkoły podstawowej) znaczenia matematyki. Pokazanie im, że matematyka jest obecna w całym otaczającym nas świecie, nie tylko w naukach ścisłych czy inżynierii, ale także w naturze i sztuce. Pierwsze zadanie dotyczyło budynków naszych szkół. Uczniowie tworzyli zadania z wykorzystaniem aplikacji Toony Tool dla swoich partnerów i udostępniali je w przestrzeni twinspace. 
 


Dużą kreatywnością dzieci wykazały się przy tworzeniu swoich geometrycznych portretów. Przygotowana wystawa służyła do utrwalania i rozwijania pojęć związanych z figurami. Realizując zadania, dotarliśmy do okresu świątecznego i tak powstała galeria pod tytułem „Magia geometrycznych świąt”. Przygotowywaliśmy święta wokół tematów matematycznych, mierząc, ważąc oraz robiąc symetryczne i geometryczne ozdoby. Był to czas zdalnego nauczania, a przygotowanie zadania spowodowało oderwanie się uczniów od komputerów. Ostatnie dwa zadania w projekcie wymagały kreatywności, samodzielności i słuchania siebie nawzajem. Tak powstały książka o przygodach figur Maksa Szerokiego, Karola Równego i Heli Okrągłej oraz geometryczny kalendarz. 
 


W czasie realizacji tego projektu korzystaliśmy z takich narzędzi jak:

 • Mozaik 3D – narzędzie to służyło nam do wirtualnego zwiedzania budowli i szukania matematyki. Odwiedziliśmy pracownię Leonarda da Vinci, genialnego renesansowego polihistora, gdzie podziwialiśmy najważniejsze dzieła artystyczne i inżynieryjne.
   

 

 • Fraktale, które były inspiracją do przygotowania ozdób świątecznych. Przy tym temacie wykorzystaliśmy narzędzia zgromadzone na stronie: 
  https://mathigon.org/activities
   


Poza fraktalami na stronie znajduje się wiele interaktywnych zagadnień matematycznych, np. karty do nauki mnożenia, symetria, ułamki, liczby pierwsze, prawdopodobieństwo czy origami. Zaletami tej strony są możliwość udostępniania linku do tablicy innym osobom, brak potrzeby logowania i dostępne pomoce: wielokąty, paski liczbowe, siatki płytek, klocki pentomino, tangram, dostępny kątomierz. 

 • Mandala kreator  – narzędzie umożliwiające pobudzenie kreatywności u uczniów. Dzięki niemu stworzą własne mandale, które można wydrukować i pokolorować, następnie zaznaczyć na nich osie symetrii.
   


Projekt „Zakoduj matematykę”

„Zakoduj matematykę” był ostatnim projektem realizowanym z klasami IV–VII po powrocie do szkoły. Obfitował więc w zadania oparte na działaniu, relacjach oraz kompetencjach kluczowych. Oto przykłady zadań i narzędzi wykorzystanych w ramach działań. 

 • Kody QR 
  Zadanie do wykonania: Oblicz (pamiętając o kolejności działań), następnie pokoloruj otrzymane wyniki z każdego schodka w kodzie QR.

 


W zadaniu wykorzystano kod QR do kolorowania ze strony: https://mal-den-code.de/. Funkcja umożliwiająca wybór własnych wartości do pokolorowania daje wiele możliwości do wykorzystania w czasie zajęć 
z matematyki. Ćwiczenie związane ze sprawnością rachunkową, np. kolejność wykonywania działań czy działania sposobem pisemnym, możemy urozmaicić kodowaniem. Dodatkowo dzieci dokonują samokontroli. Wchodząc na stronę po wpisaniu wiadomości, którą dzieci otrzymają po poprawnym pokolorowaniu kodu, z zakładki „Poziom trudności” wybiera się opcję „Użyj własnych znaków”.
 


Jako pierwsze podajemy poprawne wyniki – do pokolorowania, po średniku dopisujemy błędne dane. 
Stacje zadaniowe z kodowaniem. Stacje zadaniowe to jedna z ciekawszych metod aktywizujących, która polega na zmienności zadań oraz pracy w zespołach i ruchu. Uczniowie pracują na przygotowanych wcześniej stanowiskach, zawierających zadania z określonej partii materiału. Nauczyciel jest wyłącznie obserwatorem. Metoda stacji ma wiele zalet. N...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy