Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ewaluacja pracy nauczyciela z narzędziami TIK

Artykuły | 12 listopada 2020 | NR 46
0 1490

Istnieje wiele tradycyjnych narzędzi, metod i technik ewaluacyjnych, które do tej pory najczęściej wykorzystywaliśmy – np. ankieta, obserwacja, wywiad, analiza dokumentacji, tarcza strzelnicza, sondaż itd. Pójdźmy jednak o krok dalej. Z jakich nowoczesnych narzędzi do prowadzenia analizy, zbierania danych i informacji zwrotnych skorzystać, aby przeprowadzić szybką i rzetelną ocenę naszych działań?

Każdy nauczyciel, pedagog, wychowawca, a nawet terapeuta, niezależnie od stażu pracy, etapu edukacyjnego i rodzaju szkoły, w której uczy, spotkał się na swojej ścieżce zawodowej z ewaluacją. U niektórych słowo to powoduje niepokój, u innych zakłopotanie, ale dla większości jest to oczywistością. Podsumowanie, analiza i ocena własnej pracy oraz refleksja nad efektywnością naszych działań są wpisane w codzienność szkolną. Jest ona niezbędna, by zweryfikować skuteczność podejmowanych działań i nakreślić jej dalszy obszar.
Nowoczesny i odpowiedzialny, ale także świadomy nauczyciel musi regularnie ewaluować jakość swojej pracy. Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminować błędy i poprawić skuteczność pracy nauczyciela, co z pewnością przełoży się na atrakcyjność prowadzonych przez niego lekcji, realizowanych projektów, organizowanych konkursów, prowadzonych zajęć, a co najważniejsze – aktywność uczniów, a w konsekwencji ich umiejętności, wiedzę i wyniki nauczania.
Koniec projektu, koniec półrocza czy roku szkolnego to czas podsumowań, wyciągania wniosków i konstruowania rekomendacji do dalszej pracy. To również czas awansów zawodowych, dlatego częściej niż dotąd poszukujemy narzędzi do ewaluacji własnej pracy.
Istnieje wiele tradycyjnych narzędzi, metod i technik ewaluacyjnych, które do tej pory wykorzystywaliśmy najczęściej. My jednak rekomendujemy nowoczesne narzędzia, które pozwolą nam na szybką, ale rzetelną ocenę naszych działań.
Najczęściej wykorzystywane programy, aplikacje i strony do uzyskiwania informacji zwrotnych to:

POLECAMY

Aplikacje webowe do tworzenia ankiet

KAHOOT
Znaną i wykorzystywaną już przez wielu nauczycieli aplikacją webową i mobilną jest Kahoot. Jest to strona i aplikacja, w której użytkownicy mogą tworzyć własne quizy przeznaczone do wykorzystania przez innych użytkowników. W Kahoocie tworzymy testy i ankiety na stronie: https://kahoot.com/, a uczestnicy tej ankiety wchodzą na stronę: https://kahoot.it/ bez konieczności logowania lub korzystając z aplikacji.
Nauczyciel przygotowuje pytania ankietowe badawcze, i wyświetla je na ekranie komputera, a respondenci udzielają odpowiedzi na swoich urządzeniach, uprzednio przedostając się do ankiety za pomocą numeru PIN, który zostanie automatycznie wygenerowany do każdej ankiety. 
 

Ryc. 1. Obraz ze strony Kahoot.com


Istotną i niezwykle przydatną opcją w Kahoot jest to, że wyniki ankiety możemy natychmiast po zakończonym badaniu wyświetlić respondentom, a całość ankiety wygenerować do pliku i wydrukować. Ułatwia to pracę, ale przede wszystkim oszczędza nasz czas.

ANSWERGARDEN
Kolejnym równie szybkim i intuicyjnym narzędziem jest AnswerGarden. To prosta aplikacja webowa pozwalająca w bardzo szybki sposób uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Można ją więc wykorzystać podczas:

 • zdobywania informacji zwrotnej, 
 • szybkiego głosowania,
 • przeprowadzenia ewaluacji własnej pracy czy projektu edukacyjnego,
 • spotkania z radą pedagogiczną,
 • warsztatu diagnostycznego.

Aplikacja webowa AnswerGarden znajduje się tutaj:
 


Aby przeprowadzić badanie, wpisujemy na stronie, w intuicyjnym szablonie, pytanie, a następnie ustalamy opcje związane z udostępnianiem i zbieraniem informacji.
Ankietę możemy udostępnić za pomocą linku lub kodu QR. Odpowiedzi badaczy na bieżąco aktualizowane są na ekranie komputera, a zbieramy je w postaci atrakcyjnej wizualnie chmury wyrazowej. 
 

Ryc. 2. Obraz ze strony answergarden.ch

 

MENTIMETER
Kolejne, bardzo często wykorzystywane przez nas narzędzie to Mentimeter. To prosta aplikacja pozwalająca w bardzo szybkim czasie uzyskać zwięzłe odpowiedzi na pytania. Często wykorzystywana jest jako forma zdobywania informacji zwrotnej.

Jak skorzystać z tego narzędzia? 
 

 

Załóż konto, klikając najpierw na samym dole strony na get started.

 1. Wejdź na stronę: https://www.mentimeter.com
 2. Kliknij new presentation.
 3. Wpisz temat ankiety, a następnie wybierz formę zbierania odpowiedzi. Może to być na przykład chmura wyrazowa.
 4. Jeszcze raz wpisz tytuł lub pytanie, zaznaczając, ile odpowiedzi może udzielić jedna osoba i czy można kilka razy udzielić odpowiedzi. Wówczas należy odhaczyć opcję Extras. Po zapisaniu ankiety wygeneruj link do udostępnienia lub kod qr poprzez przycisk share. Na pytania można odpowiadać, wchodząc na stronę www.menti.com i w odpowiednie miejsce wpisując unikalny kod do ankiety, który znajduje się w wygenerowanym linku.

TET – SAT
Nowym, zintegrowanym z kilkunastoma państwami, bardzo skutecznym, ale również atrakcyjnym narzędziem jest TET-SAT. Jest to internetowe narzędzie do samooceny, które ma na celu pomóc nauczycielom w rozwijaniu cyfrowych kompetencji pedagogicznych i aktywniej angażować się w refleksję nad swoją praktyką pedagogiczną z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, stymulowaną przez ustrukturyzowane ćwiczenie samooceny, zapewniające informacje zwrotne według pięciu poziomów postępów.
Na platformie możemy stworzyć osobisty profil kompetencji, który można porównać z innymi nauczycielami z kilkunastu państw. Mając konto na platformie, w każdej chwili możemy uzyskać dostęp do dostosowanego ekosystemu europejskich i krajowych zasobów szkoleniowych, aby dalej rozwijać swoje kompetencje zgodnie z potrzebami lub zainteresowaniami. Strona znajduje się tutaj: http://mentep.eun.org/home. Można znaleźć na niej samouczki, instrukcje i narzędzia do systematycznej oceny własnej pracy.
 

Ryc. 3. Obraz ze strony MENTEP


FORMULARZE GOOGLE
Pamiętajmy, że narzędzia Google w bardzo przystępny i szybki sposób pozwolą nam na przygotowanie ankiety i szybkie zebranie informacji zwrotnej. Aplikacją, która nam to ułatwi, są Formularze Google. Dzięki Formularzom Google możesz bezpłatnie gromadzić i porządkować informacje. Możesz w nich zaplanować wycieczkę klasową, zarządzać rejestracją osób na szkolenie, przeprowadzić szybką sondę, zebrać adresy e-mail do newslettera, przygotować test itp.
Do atrakcyjnej wizualizacji ankiety możemy użyć zdjęcia lub logo, a Formularze dobiorą odpowiednie kolory, aby powstał dla nas niepowtarzalny formularz. Możemy też wybrać jeden z gotowych motywów.

Jak stworzyć ankietę i dodać pytania?

Do wyboru mamy wiele rodzajów pytań, takich jak pytania wielokrotnego wyboru, listy rozwijane czy skala liniowa. Możemy także dodawać zdjęcia i filmy z YouTube lub popuścić wodze fantazji i skorzystać na przykład z pytań filtrujących. Formularze działają szybko, więc możemy w bardzo intuicyjny i łatwy sposób tworzyć, edytować i wypełniać formularze na ekranach o dowolnym rozmiarze.
Odpowiedzi na ankiety są automatycznie i starannie gromadzone w Formularzach, a informacje o odpowiedziach i wykresy są na bieżąco aktualizowane. Wszystkie te dane możemy też wyświetlać w Arkuszach. Dzięki tak scalonym możliwościom oszczędzamy czas i zyskujemy fantastycznie zwizualizowane i szybko zebrane informacje.


FORMSY
Osoby, które korzystają z platformy Office 365, mają dostęp do podobnego narzędzia – tym narzędziem są Formsy. Aplikacja ta pozwala użytkownikowi przygotować ankietę ewaluacyjną w dosłownie kilka chwil i z wykorzystaniem różnych rodzajów pytań. Dodatkowo formularze pozwalają na umieszczenie obrazu lub wideo w tytule pytania i automatyczne zaznaczanie pytań wielokrotnego wyboru i pytań tekstowych. Ponadto integruje się ona aplikacją Teams, co pozwala na tworzenie ankiet bezpośrednio w kanale lub podczas wideospotkania, a także umożliwia osadzenie w prezentacjach PowerPoint lub notatkach w OneNote. Przygotowując ankietę, można dołączyć inne osoby i wspólnie opracowywać poszczególne pytania. Przygotowaną ankietę można udostępnić za pośrednictwem łącza, kodu osadzania, kodu QR lub pocztą e-mail do dowolnej osoby w szkole lub poza nią. Formularze mogą być anonimowe lub takie, w których będą wymagane imiona i nazwiska. Kolejne opcje obejmują ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia badania. W celu dodatkowej ana...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  Zyta Czechowska

  Od ponad 20 lat terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIK-a”, prowadzi warsztaty i szkolenia oraz rady pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje aplikacje, narzędzia i kreatywne pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.
   

  Jolanta Majkowska

  Nauczycielka dyplomowana z 20-letnim stażem, wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża w szkole 
  specjalnej nowoczesne technologie. Autorka stron internetowych, materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli 
  z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl oraz bloga http://tikzklasa.blogspot.com. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności