Feedback, czyli informacja zwrotna

Otwarty dostęp O!kręgi rozwoju

Model efektywnej informacji zwrotnej, według Hattie i Timperley, zakłada funkcjonowanie czterech jej rodzajów. Informacja zwrotna dotycząca poziomu wykonania zadania wydaje się być rozwiązaniem najprostszym. Informacja zwrotna dotycząca strategii wykonania zadania sięga głębiej i odnosi się do myślenia o zadaniach i sposobach ich rozwiązywania. Informacja zwrotna odnosząca się do zdolności samoregulacyjnych dotyka ucznia, jego myślenia, zarządzania sobą, radzenia sobie z trudnościami. Całościowa ocena ucznia wykracza poza lekcje, poza szkołę i może być bardzo cennym materiałem do jego rozwoju, jego kariery szkolnej i zawodowej w przyszłości. Czy informacja zwrotna ma swoje miejsce w polskiej edukacji?

Ocenianie w szkole zawsze budziło, i nadal budzi, liczne kontrowersje. Bolesław Niemierko w swojej książce Między oceną szkolną a dydaktyką wymienia kilka grup zarzutów wobec oceniania. Przede wszystkim stopnie nie mają głębszego sensu, są pedagogicznie błahe, są niepotrzebne i wręcz szkodliwe. Dorota Trynks, edukatorka ze Szczecina i ambasadorka Budzącej Się Szkoły, upowszechnia w środowiskach edukacyjnych pogląd, że ocenianie umniejsza uczeniu się, odbiera uczniom poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i jest narzędziem władzy nauczyciela. Ocenianie jest formą tresury i selekcji uczniów, jest również źródłem konfliktów w domu i szkole. Według Trynks, ocenianie blokuje twórczość, dotyka tożsamości uczniów, wywołuje w nich lęk przed popełnieniem błędów i podejmowaniem wyzwań. Blokuje rozwój dziecka i szkoły oraz zachęca do poszukiwania rozwiązań „na skróty”. Lista zarzutów jest dość długa i trudno z nimi się nie zgodzić.

POLECAMY

Ocenianie w świetle przepisów prawa oświatowego

Ocenianie, będąc zwieńczeniem procesu nauczania i uczenia się uczniów, nie może go zastąpić. Głównym zadaniem nauczyciela jest przecież wspomaganie procesu uczenia się uczniów. A ocenianie jest tak naprawdę tylko formą monitorowania ich rozwoju poznawczego. Problem jest poważny, p...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI