Dołącz do czytelników
Brak wyników

Matematyka inaczej

9 lipca 2019

NR 39 (Lipiec 2019)

Great icosicosidodecahedron
bryła jednorodna nr 20

191

Dwudziesty wklęsły wielościan jednorodny, a jednocześnie dziewiąty symetrii dwunastodwudziestościennej nosi nazwę wielkiego dwudziestodwudziestodwunastościanu. Jego wygląd ilustruje rycina 1.

 Ryc. 1


Jak widać, bryła ta zbudowana jest z 20 ścian trójkątnych, przenikających się ze sobą. Na rycinie 1 pomalowane są one na żółto. Możemy w nim też dostrzec ściany dekagramiczne, stykające się ze sobą dwoma sąsiednimi wierzchołkami, oraz pentagramiczne (na ryc. 1 zaznaczone kolorem niebieskim), tworzące w wyniku wzajemnego przenikania 20 trójściennych otwartych zagłębień.

Spróbujmy ją wykonać w dynamicznym programie SketchUp, by poruszać nią w przestrzeni i lepiej poznać jej budowę i własności. To ułatwi nam też wykonanie jej siatki.

Wielościan ten zbudowany jest na bazie dwunastościanu, więc konstrukcję rozpoczniemy od jego wykreślenia. Na jednej z jego ścian wykreślimy dziesięciokąt gwiaździsty (dekagram). Poprowadzimy prostą wyznaczoną przez dwa jego sąsiednie wierzchołki i wokół niej obrócimy ten dekagram o kąt, jaki tworzą dwie sąsiednie ściany dwunastościanu. To zapewni dokładność konstrukcji bez mierzenia żadnych kątów i boków – ryc. 2.

 Ryc. 2


Dwanaście dekagramicznych ścian utworzyło wspomniane już wcześniej otwarte trójścienne zagłębienia (na rycinie 2 zaznaczone są one kolorem jasno niebieskim, na rycinie 3 kolorem ciemnoniebieskim). Gdy połączymy odcinkami odpowiednie wierzchołki trzech sąsiednich zagłębień, utworzymy żółte trójkątne ściany, które przenikają niebieskie zagłębienia, tworząc w nich małe trójkątne ścianki – rycina 2 i kolejne.

 Ryc. 3


Dwanaście dekagramicznych ścian utworzyło wspomniane już wcześniej otwarte trójścienne zagłębienia (na rycinie 2 zaznaczone są one kolorem jasnoniebieskim, na rycinie 3 kolorem ciemnoniebieskim). Gdy połączymy odcinkami odpowiednie wierzchołki trzech sąsiednich zagłębień, utworzymy żółte trójkątne ściany, które przenikają niebieskie zagłębienia, tworząc w nich małe trójkątne ścianki – rycina 2 i kolejne.

Żółte trójkąty przenikają się również wzajemnie ze sobą, tworząc dwutrójkątne zagłębienia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy