Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

22 listopada 2022

NR 58 (Listopad 2022)

Jak połączyć grę Minecraft z matematyką?

0 47

Minecraft to popularna wśród dzieci i dorosłych gra, w której gracze m.in. używają bloków 3D do tworzenia prostych lub bardziej złożonych budowli i przedmiotów, a nawet do projektowania własnego trójwymiarowego wirtualnego świata. Wszystkie obiekty i teren w grze mogą zmieniać w dowolny sposób. Jedynym ograniczeniem jest ich wyobraźnia.

Z myślą o uczniach i nauczycielach powstała edukacyjna wersja tej popularnej gry, która przybrała formę platformy edukacyjnej pomagającej nauczycielom przekazywać wiedzę w sposób nieszablonowy, wzmacniający zaangażowanie uczniów i wykorzystujący ich kreatywność. Minecraft: Education Edition pozwala nauczycielom prowadzić lekcje w trójwymiarowym wirtualnym świecie, w którym uczniowie mogą nabywać i doskonalić umiejętności z różnych przedmiotów szkolnych, również z matematyki. Łącząc naukę z grą, uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności z wielu zagadnień matematycznych, takich jak: obwód, pole, objętość, współrzędne, skala, proporcje, symetrie, ale również uczyć się tabliczki mnożenia, wykonywania działań na liczbach czy rozwiązywania równań.
Minecraft: Education Edition to narzędzie edukacyjne, które nauczyciele mogą wykorzystać do kształtowania u uczniów ważnych umiejętności XXI wieku: 

POLECAMY

 • Tryb gry wieloosobowej pozwala doskonalić umiejętność współpracy podczas rozwiązywania zadań. Uczniowie mogą wspólnie pracować nad rozwiązaniem problemu. Mogą też pracować indywidual­nie; wtedy każdy uczeń może być odpowiedzialny za określoną część zadania będącą fragmentem całości. Uczniowie muszą się komunikować, aby rozwiązać wspólny problem. Mogą się wzajemnie wspierać i motywować w dążeniu do osiągnięcia celu. Nauczyciel w tym samym czasie może na swoim komputerze obserwować wszystkich uczniów, obserwować ich współpracę i każdą czynność wykonywaną przez nich w grze. Może się z nimi komunikować i pomagać im w rozwiązywaniu problemów. Ponadto funkcje Kamera i Porfolio pozwalają rejestrować efekty pracy uczniów, aby na koniec wyeksportować portfolio do formatu PDF i przekazać go nauczycielowi do sprawdzenia.
 • Jako członkowie zespołu uczniowie uczą się brać odpowiedzialność za efekt swojej pracy oraz pracy całego zespołu, pamiętając, że zawsze mogą liczyć na siebie wzajemnie i na pomoc nauczyciela obserwującego ich pracę.
 • Minecraft wyzwala u uczniów kreatywność podczas pokonywania kolejnych matematycznych wyzwań. Inspiruje ich do projektowania i tworzenia. Jednocześnie umożliwia rozwijanie kreatywności nauczycieli poprzez niestandardowe podejście do nauczania matematyki.
 • Korzystając z Minecrafta, uczniowie uczą się rozwiązywać problemy w nietypowy i angażujący ich sposób. Jednocześnie reguły gry narzucone przez nauczyciela zmuszają ich do uczenia się zarządzania czasem podczas wspólnych i indywidualnych zmagań.
 • Uczniowie rozwijają samodzielność w nabywaniu wiedzy i umiejętności, gdyż mogą uczyć się na własnych błędach. Porażka nie jest dla nich niczym złym, zaś kolejna próba zbliża ich do rozwiązania. Uczą się wytrwałości w dążeniu do celu oraz niezrażania się chwilowymi niepowodzeniami.
 • Gra umożliwia wizualizację nauczania. Uczniowie mogą „zobaczyć” to, czego się uczą. Rozwijają wyobraźnię i orientację przestrzenną podczas wykonywania projektów architektonicznych i poprzez poruszanie się w świecie Minecrafta.
 • Uczniowie uczą się, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Wzrasta ich zaangażowanie i motywacja w procesie uczenia się. Angażują się w postawione przed nimi wyzwania, które postrzegają nie jako nudną naukę, lecz jako pasjonującą grę. Natomiast satysfakcja z samodzielnie pokonanego wyzwania korzystnie wpływa na nabywanie przez nich pewności siebie.
 • Należy również zauważyć, że Minecraft: Education Edition oferuje bezpieczne środowisko nauczania. Indywidualne konta uczniów zapewniają prywatność i bezpieczeństwo danych.

Czego potrzebuje nauczyciel, aby prowadzić lekcje z MINECRAFT: Education Edition?

Aby korzystać z wersji edukacyjnej Minecraft, niezbędne jest posiadanie konta edukacyjnego Office 365. Nauczyciele pracujący w szkołach, w których wdrożono usługę Office 365, mają ułatwioną sprawę, gdyż takie konta muszą posiadać i nauczyciele, i uczniowie. Ważne jest, aby konto nauczyciela i konta uczniów były w tej samej domenie. Minecraft: Education Edition pozwala prowadzić wirtualne lekcje w klasie do 30 uczniów. 
Stanowiska pracy nauczyciela i każdego ucznia muszą być wyposażone w komputer z systemem co najmniej Windows 10 oraz z dostępem do internetu i zainstalowaną grą Minecraft: Education Edition. Dodatkowo, jeśli nauczyciel chciałby wykorzystać możliwości programowania w Minecrafcie, należy na każdym stanowisku zainstalować dodatek Code Connection. Nie jest on konieczny na lekcjach, na których nie będzie prowadzona nauka programowania. 
Każdy nauczyciel może skorzystać z darmowej próbnej wersji Minecrafta: Education Edition, która jest w pełni funkcjonalna i zawiera wszystkie funkcje wersji płatnej. Bezpłatna wersja próbna wymaga posiadania konta w szkolnej usłudze Office 365 lub konta Microsoft 365. Wersja próbna ma ograniczoną liczbę logowań. Dla nauczyciela dostępnych jest 25 logowań, a dla ucznia tylko 10 logowań ze szkolnym kontem 
Office 365. Po wykorzystaniu całej puli darmowych logowań grę Minecraft: Education Edition można zakupić.
Próbną wersję edukacyjną gry Minecraft można pobrać ze strony https://education.minecraft.net/pl-pl/get-started/download. Po kliknięciu na przycisk „POBIERZ TERAZ” (ryc. 1) pobiera się plik instalacyjny, który należy uruchomić, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator instalacji gry.
 

Ryc. 1. Strona pobierania próbnej wersji Minecraft: Education Edition


Po zakończeniu instalacji należy zalogować się szkolnym kontem Office 365 (ryc. 2).
 

Ryc. 2. Ekran logowania do Minecraft: Education Edition


Jeżeli nauczyciel nie posiada szkolnego konta Office 365 ani konta Microsoft 365, może za darmo i bez limitu wypróbować lekcje demonstracyjne. Jednak mają one duże ograniczenia. Przede wszystkim nie można dołączyć do gry wieloosobowej oraz nie można zapisywać światów i postępów w grze. Aby wypróbować lekcję demonstracyjną, należy również zainstalować Minecraft: Education Edition, uruchomić grę i na ekranie powitalnym wybrać opcję „JEŚLI NIE MASZ KONTA, WYPRÓBUJ LEKCJĘ DEMONSTRACYJNĄ” (ryc. 2). Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków użytkowania można kliknąć na „GRAJ”, a następnie na „ROZPOCZNIJ LEKCJĘ”. Po wykonaniu tych czynności dostajemy dostęp do kilku lekcji demonstracyjnych.
Nauczyciel nie może samodzielnie zakupić edukacyjnej wersji gry Minecraft. Subskrypcje na Minecraft: Education Edition dla szkoły zakupuje szkolny administrator globalny lub szkolny administrator zarządzania użytkownikami, a następnie przypisuje je do wybranych kont szkolnych. Roczny koszt jednej licencji to ok. 4$. 
Nie wystarczy wykupić licencji tylko dla nauczycieli, należy wykupić subskrypcje również dla wszystkich uczniów, z którymi ci nauczyciele będą współpracować. 

Jak wykorzystać gotowe lekcje dostępne w Minecraft: EDUCATION Edition?

Minecraft: Education Edition po uruchomieniu oferuje gotowe lekcje z wielu przedmiotów, w tym również z matematyki. Niestety, są one w języku angielskim, ale obecnie nie jest to problemem dla uczniów. Ma to też swoją zaletę. Nauczyciel matematyki rozwija w ten sposób u swoich uczniów kompetencje wielojęzyczności. Gotowe lekcje to dobry pomysł dla nauczycieli, którzy rozpoczynają nauczanie z Minecraftem. Nauczyciel zaawansowany w Minecrafcie może tworzyć własne lekcje, czyli tzw. mapy edukacyjne, a następnie dzielić się nimi z innymi nauczycielami. Nauczyciele nieznający Minecrafta mogą skorzystać z samouczków, które pomogą im poznać grę i jej wykorzystanie w nauczaniu.
Po uruchomieniu Minecraft: Education Edition logujemy się za pomocą konta do szkolnej usługi Office 365 (ryc. 2). Po zalogowaniu się klikamy na przycisk „GRAJ”.
Zostaniemy przeniesieni do ekranu, na którym możemy dokonać kilka wyborów (ryc. 3). Klikając na „POKAŻ MOJE ŚWIATY”, mamy możliwość uruchomienia gier, w które już kiedyś graliśmy, a teraz chcemy tę grę kontynuować. Przycisk „STWÓRZ NOWY” pozwala stworzyć nowy świat od podstaw. Możemy z niego skorzystać, gdy chcemy przygotować własną mapę edukacyjną dla naszych uczniów. Z przycisku „DOŁĄCZ DO ŚWIATA” skorzystają uczniowie, dołączając do gry udostępnianej im przez nauczyciela, lub nauczyciele, dołączając do gry stworzonej i udostępnionej im przez uczniów. Pod przyciskiem „POKAŻ BIBLIOTEKĘ” uzyskujemy dostęp do zasobów edukacyjnych Minecrafta. Wybieramy „ZESTAWY TEMATYCZNE” a następnie „MATEMATYKA” i dokonujemy wyboru lekcji, którą chcemy przerobić z uczniami. Klikamy na wybraną lekcję i przenosimy się do ekranu (ryc. 4), który umożliwia nam zapoznanie się z opisem lekcji (PLAN LEKCJI), pobrania zasobów wykorzystywanych w lekcji (ZASOBY) i udostępnić lekcję uczniom (PRZYPISZ LUB UDOSTĘPNIJ). Wybraną lekcję możemy udostępnić uczniom za pomocą linku lub przypisać do zespołu w MS Teams i Google Classroom. Dostajemy również możliwość przekazania uczniom dodatkowego materiału, np. kryteriów oceny. Klikając na „STWÓRZ ŚWIAT”, przejdziemy do wybranej lekcji. Chwilę potrwa generowanie terenu i wczytywanie zasobów lekcji. Teraz można już rozpocząć wirtualną lekcję matematyki (ryc. 5), którą warto przejść samodzielnie przed przekazaniem jej uczniom. Pozwoli to uniknąć na lekcji niespodzianek oraz przygotować się na ewentualne pytania uczniów. 
 

Ryc. 3. Ekran umożliwiający wybór opcji gry

 

Ryc. 4. Ekran informacyjny wybranej gry

 

Ryc. 5. Ekran z rozpoczętą lekcją dotyczącą wielokrotności liczb

 

Rozpoczęcie rozgrywki z uczniami

Wirtualna lekcja Minecrafta została uruchomiona. Pierwszym krokiem nauczyciela po uruchomieniu lekcji powinno być wybranie rozgrywki wieloosobowej. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na klawiaturze klawisz „Esc”, co spowoduje otworzenie okna z możliwością przełączenia się na tryb gry wieloosobowej (ryc. 6). Teraz klikamy na przycisk „ROZPOCZNIJ SESJĘ JAKO GOSPODARZ” (ryc. 7). Otrzymujemy informację z obrazkowym kodem dołączenia uczniów do gry, który należy przekazać uczniom (ryc. 8). Wystarczy, że wyświetlimy go uczniom.  W tym samym miejscu możemy również zakończyć lekcję, klikając 
w przycisk „PRZESTAŃ BYĆ GOSPODARZEM LEKCJI”. Ponowne naciśnięcie „Esc” pozwala wyjść z trybu ustawień i powrócić do rozgrywki.
 

Ryc. 6. Przełączenie trybu gry na tryb wieloosobowy

 

Ryc. 7. Rozpoczynanie gry przez nauczyciela jako gospodarza

 

Ryc. 8. Informacja z obrazkowym kodem dołączenia uczniów do gry


Jako gospodarz lekcji nauczyciel może ją uczniom udostępnić, jak i odebrać im do niej dostęp. Ponadto nauczyciel może wchodzić w interakcje z uczniami i kontrolować aktywność uczniów w grze.

Dołączanie uczniów do gry udostępnionej przez nauczyciela

Teraz pora na dołączenie uczniów. Po uruchomieniu i zalogowaniu się do gry uczniowie wybierają przycisk „DOŁĄCZ DO GRY” (ryc. 3) i w kolejnym ekranie ustawiają obrazkowy kod dołączenia do gry (ryc. 9). Wystarczy, że klikną kolejno w odpowiednie rysunki i zatwierdzą swój wybór przyciskiem „POTWIERDŹ”.
 

Ryc. 9. Ekran umożliwiający uczniom wczytanie obrazkowego kodu dostępu do lekcji udostępnionej przez nauczyciela


Jak wczytać do MinecrafTa mapy edukacyjne udostępniane przez innych nauczycieli?

Wielu nauczycieli z całego świata dzieli się swoimi pomysłami na zajęcia z Minecraftem, umieszczając na stronie https://education.minecraft.net/pl-pl/resources/math-subject-kit opisy swoich lekcji i mapy edukacyjne, czyli pliki z przygotowanym światem Minecrafta wykorzystywanym podczas lekcji.
Aby skorzystać z lekcji przygotowanej przez innych nauczycieli, oprócz zapoznania się z opisem lekcji, należy pobrać na swój komputer mapę edukacyjną przygotowaną do danej lekcji. Mapa będzie plikiem typu MCWORLD. W kolejnym...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy