Autor: Mariola Kosztołowicz

Nauczyciel matematyki i informatyki. Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy. Konsultant Świetokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ozoboty na lekcji matematyki

Ozoboty to małe robociki, które mogą być idealnym narzędziem w rękach nauczyciela. Można ich używać w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w uczenie się. Ich wykorzystanie zachęca uczniów do rozwijania umiejętności XXI wieku, tak niezbędnych do przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania na przyszłym rynku pracy. Prostota pracy z Ozobotami to ich dodatkowy walor. Jednocześnie ta prostota zastosowania pozytywnie wpływa na rozwiązywanie problemów przedmiotowych w połączeniu z nabywaniem przez uczniów umiejętności cyfrowych.

Czytaj więcej

Jak połączyć grę Minecraft z matematyką?

Minecraft to popularna wśród dzieci i dorosłych gra, w której gracze m.in. używają bloków 3D do tworzenia prostych lub bardziej złożonych budowli i przedmiotów, a nawet do projektowania własnego trójwymiarowego wirtualnego świata. Wszystkie obiekty i teren w grze mogą zmieniać w dowolny sposób. Jedynym ograniczeniem jest ich wyobraźnia.

Czytaj więcej

Trzy poziomy kształtowania umiejętności rozwiązywania równań w szkole podstawowej

Umiejętność rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą jest jedną z tych ważnych umiejętności, którą uczeń powinien nabyć już w szkole podstawowej. Trudno bowiem wyobrazić sobie dalsze kształcenie matematyczne i rozwiązywanie wielu problemów matematycznych, fizycznych i chemicznych bez znajomości równań i sposobów ich rozwiązywania.

Czytaj więcej

Jak połączyć matematykę z programowaniem? Przykłady lekcji ze Scratchem i robotem Photon

Połączenie matematyki i programowania to jedna z wielu propozycji uatrakcyjnienia zajęć matematyki. Rozsądne i celowe wykorzystanie programowania na lekcjach matematyki będzie rozwijać u uczniów umiejętność rozumowania oraz wspierać ich w doskonaleniu umiejętności matematycznych.

Czytaj więcej

Robot photon edu na lekcjach matematyki

Photon EDU to prosty w obsłudze robot edukacyjny, który można wykorzystać nie tylko do nauki programowania, ale także do uatrakcyjnienia zajęć z różnych przedmiotów szkolnych, w tym również matematyki. Jak zatem go wykorzystać?

Czytaj więcej

Nauczanie przez doświadczenie – wykorzystanie modelu lekcji 5E w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym

W trakcie zajęć prowadzonych zgodnie z modelem 5E uczniowie nie tylko angażują się w czytanie, słuchanie, obserwowanie poczynań nauczyciela i wykonywanie ćwiczeń pod dyktando nauczyciela, lecz także wykorzystują w procesie uczenia się znaną im już wiedzę i nabyte umiejętności, uczestniczą w doświadczeniach oraz prowadzą własne badania, aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące opracowywanego problemu. Czym zatem jest model 5E i jak go stosować?

Czytaj więcej

Rozwijanie umiejętności argumentowania na lekcjach matematyki

Argumentowanie, obok wnioskowania, to kolejna umiejętność, którą uczeń powinien nabyć w trakcie nauki matematyki w szkole podstawowej. Jak ją zatem rozwijać i przełamać u uczniów opinię, że zadania typu „uzasadnij” są trudne? Poniżej przedstawiamy cztery narzędzia, które można wykorzystać podczas zajęć.

Czytaj więcej

Wybrane narzędzia rozwijające umiejętność wnioskowania na lekcjach matematyki w szkole podstawowej

Na lekcjach matematyki oprócz niezbędnej wiedzy i umiejętności przedmiotowych uczeń powinien nabyć umiejętności rozumowania, wnioskowania i argumentowania. Mają one ułatwiać uczniowi zrozumienie otaczającego go świata oraz umożliwić wzbogacanie posiadanej przez niego wiedzy z różnych dziedzin i usprawnić przyswajanie nowej. Za pomocą jakich narzędzi wizualnych rozwijać umiejętności wnioskowania?

Czytaj więcej

Flipgrid – sposób na aktywizację uczniów na lekcjach matematyki

Flipgrid to darmowa aplikacja umożliwiająca uczniom komunikowanie się i wypowiadanie poprzez krótkie filmiki nagrywane za pomocą urządzeń mobilnych. Jak ją wykorzystać na lekcjach matematyki i zachęcić uczniów do mówienia o matematyce?

Czytaj więcej

Gamifikacja na lekcjach matematyki

Starożytny chiński myśliciel Konfucjusz powiedział: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem i nauczę się”. W myśl tego powiedzenia oraz modelu uczenia się, zwanego stożkiem Dale’a, im większe jest zaangażowanie uczniów w uczenie się, tym nauka przynosi lepsze rezultaty. Gamifikacja to sposób na edukację, atrakcyjniejsze lekcje, szkolną monotonię, zmotywowanie uczniów do uczenia się, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności uczniów. Zatem jak zaplanować swoje pierwsze zgamifikowane zajęcia?

Czytaj więcej

Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą narzędzi TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą być wykorzystywane przez nauczyciela na wiele sposobów. Należy jedynie pamiętać, że nie mogą one być ozdobnikiem lekcji, lecz mają pomagać uczniowi uczyć się, zwiększać jego motywację do nauki i efektywność tej nauki oraz wspierać jego rozwój. Zatem z jakich narzędzi TIK korzystać na lekcjach matematyki, aby rozwijać u uczniów umiejętności przedmiotowe, kompetencje cyfrowe oraz umiejętności uczenia się?

Czytaj więcej

Kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Nauczanie w okresie pandemii skłoniło nas do refleksji: jak uczyć i czego uczyć? Wynieśliśmy z niego najważniejszą lekcję mówiącą o tym, że niezbędne jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Czytaj więcej