Jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności? Sześć kroków do sukcesu

Otwarty dostęp Temat numeru

Jako nauczyciele pracujemy na co dzień z liczną grupą uczniów zróżnicowanych pod względem predyspozycji, preferowanego sposobu przyswajania wiedzy, zainteresowań, temperamentu, ale również sytuacji materialnej i rodzinnej. Przebywanie w murach szkoły choć częściowo pozwala zmniejszyć skutki nierówności społecznych, a nauka online, niestety, tylko je pogłębiła – niejeden z nas miał w klasie ucznia, który uczył się w jednym pomieszczeniu z trójką rodzeństwa, rozwiązując zadania na ekranie telefonu. Wiemy również, że część uczniów miała problemy z koncentracją, mobilizacją i samodyscypliną siedząc przed komputerem we własnych domach. Wszystko to spowodowało, że różnice pomiędzy uczniami jeszcze bardziej się pogłębiły. Dlaczego indywidualizowanie pracy na lekcji jest tak ważne i w jaki sposób to robić?

Indywidualizowanie pracy na lekcji często bywa mylone z dostosowywaniem form i metod pracy do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wręcz przeciwnie, każdy uczeń zasługuje na indywidualne potraktowanie, szczególnie teraz, gdy wracamy sprzed komputerów do szkolnej rzeczywistości i mamy realną możliwość towarzyszenia uczniowi, obserwowania oraz ukierunkowania jego rozwoju. Indywidualne podejście do ucznia pozwala mu na zrobienie postępu, być może nie tak spektakularnego jak u pozostałych, a jednak umożliwiającego opanowanie podstawy programowej i osiągnięcie sukcesu na własnym poziomie. Pochylenie się nad uczniem jako jednostką i uwzględnienie jego potrzeb wzmacnia jego samoświadomość i wpływa na wzięcie przez niego części odpowiedzialności za własny proces kształcenia. Indywidualizowanie pracy na lekcji jest dla mnie najwyższym stopniem upodmiotowienia ucznia. Niewątpliwie jednak wymaga od nauczyciela dodatkowego wysiłku i jest jednym z największych wyzwań w jego pracy. 

POLECAMY

W jaki sposób indywidualizować pracę na lekcji?

Indywidualizowanie pracy na lekcji nie powinno polegać jedynie na dostosowywaniu form, metod i treści do poszczególnych uczniów. W grupie 30-osobowej nie jesteśmy w stanie każdemu z uczniów zaproponować odrębnego toku lekcji i zadań rozwiązywanych w jego trakcie. Nauczyciel powinien raczej tak zaplanować i zrealizować zajęcia, aby każdy z uczniów poczuł się potraktowany indywidualnie, pomimo iż jest częścią licznej klasy uczestniczącej w tej samej lekcji. 

KROK 1 
Dokonaj diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów po zdalnym nauczaniu. 
Zbadaj ich samoświadomość.

Po okresie zdalnego nauczania, zanim przejdziemy do nowych zagadnień, warto zdiagnozować wiedzę uczniów. Powinniśmy przygotować uczniów na tego typu diagnozę i podkreślić, że nie jest to kolejny sprawdzian na ocenę. Arkusz diagnostyczny należałoby skonstruować tak, aby nie zawierał jedynie zadań do rozwiązania. Proponuję najpierw pozwolić uczniom samodzielnie ocenić, w jakim stopniu opanowali wiedzę w trakcie nauki zdalnej.
 

Przykład

Oceń od 1 (nie opanowałem) do 6 (opanowałem znakomicie) poziom przyswojenia przez siebie następujących umiejętn...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI