Autor: dr Magdalena Wojciechowska-Rysiawa

Adiunkt dydaktyczny w Uniwersytecie Przyrodniczo- -Humanistycznym w Siedlcach, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, rzeczoznawca podręczników do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kontekst realistyczny na lekcjach matematyki – kilka pomysłów na angażujące zadania i projekty matematyczne

Będąc nauczycielem ponad dwadzieścia lat, nieraz słyszałam od uczniów pytania: Po co mi to? Dlaczego mam się tego uczyć? Czy to mi się przyda w życiu? O ile użyteczności podstawowych działań z reguły nikt nie kwestionuje, to z innymi umiejętnościami bywa różnie. A jak wiadomo, gdy uczymy się tylko dlatego, żeby się nauczyć, a nie dlatego, że czujemy wewnętrzną potrzebę opanowania jakiejś umiejętności, efekt bywa mizerny. Najlepsze efekty osiągamy wtedy, gdy sami chcemy posiąść nową wiedzę. Gdy wiemy, do czego możemy ją wykorzystać, w jaki sposób zastosować w praktyce.

Czytaj więcej

Elementarna analiza systemu edukacji i podstawy programowej z matematyki w Ukrainie

Większość z nas już dziś lub wkrótce zmierzy się z nowym wyzwaniem, jakim jest nauczanie dzieci i młodzieży ukraińskiej goszczącej w naszym państwie. Jak na razie przyjęte rozwiązania polegają na dołączaniu uczniów ukraińskich do już istniejących klas. Funkcjonujący na forach nauczycielskich doświadczeni nauczyciele pracujący w zachodnioeuropejskich szkołach wskazują, że są to rozwiązania stosowane powszechnie w Europie, że bariera językowa nie jest dla dzieci przeszkodą i uczniowie szybko asymilują się ze społecznością szkolną.

Czytaj więcej

Jak wspomóc ucznia w samodzielnym przygotowaniu się do egzaminów?

Co roku tysiące nauczycieli klas ósmych i maturalnych wkładają niezwykle dużo energii w przygotowanie uczniów do egzaminu. Ostatni rok danego etapu edukacyjnego wypełniony jest powtórkami materiału i rozwiązywaniem arkuszy egzaminacyjnych. My, jako nauczyciele, jesteśmy mocno zdeterminowani i zmotywowani, aby pomóc naszym uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki. Co jest kluczem do sukcesu? Jak przenieść na ucznia odpowiedzialność za własny proces uczenia?

Czytaj więcej

Jak pracować z klasą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności? Sześć kroków do sukcesu

Jako nauczyciele pracujemy na co dzień z liczną grupą uczniów zróżnicowanych pod względem predyspozycji, preferowanego sposobu przyswajania wiedzy, zainteresowań, temperamentu, ale również sytuacji materialnej i rodzinnej. Przebywanie w murach szkoły choć częściowo pozwala zmniejszyć skutki nierówności społecznych, a nauka online, niestety, tylko je pogłębiła – niejeden z nas miał w klasie ucznia, który uczył się w jednym pomieszczeniu z trójką rodzeństwa, rozwiązując zadania na ekranie telefonu. Wiemy również, że część uczniów miała problemy z koncentracją, mobilizacją i samodyscypliną siedząc przed komputerem we własnych domach. Wszystko to spowodowało, że różnice pomiędzy uczniami jeszcze bardziej się pogłębiły. Dlaczego indywidualizowanie pracy na lekcji jest tak ważne i w jaki sposób to robić?

Czytaj więcej

Nauczanie matematyki przez doświadczenie i odniesienie do rzeczywistości

Matematyka nie jest nauką doświadczalną, ale sama jest doświadczeniem. Zarówno doświadczeniem całej ludzkości, jak i doświadczeniem każdego „liczącego człowieka” z osobna. Użyłem tu cudzysłowu, gdyż daleki jestem od twierdzenia, że całą matematykę da się sprowadzić do rachunkowych recept, chociaż z drugiej strony praktyczne wykonywanie rachunków – czyli liczenie właśnie – stanowi istotny element tego, co nazwałbym indywidualnym doświadczeniem matematycznym.
M. Heller

Czytaj więcej

Matematyczne podstawy tworzenia parkietaży. Propozycja zajęć dodatkowych z matematyki

Zajęcia, których przebieg opiszę poniżej, dotyczą szczelnego wypełniania płaszczyzny za pomocą wielokątów foremnych. Ich głównym celem jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób możemy wypełnić płaszczyznę przy pomocy dowolnych wielokątów foremnych? Przedstawię ich podstawowe własności w sposób przystępny dla uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej.

Czytaj więcej

Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda, czyli… o paradoksach rachunku prawdopodobieństwa

Nawet w matematyce nie zawsze na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie tkwi błąd w rozumowaniu. W taki właśnie sposób dochodzi się do formułowania paradoksów matematycznych. W rachunku prawdopodobieństwa zwykle zaczyna się od obserwacji doświadczenia (często ma to związek z grami losowymi) i dochodzenia do zaskakujących wniosków, które wydają się być sprzeczne z matematyką. Tymczasem błąd tkwi w rozumowaniu i znalezienie tego błędu jest kluczem do sformułowania prawidłowej odpowiedzi dla omawianego zagadnienia.

Czytaj więcej

Jak (NIE) zostać milionerem, czyli bezduszność kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Dużo mówimy o wykorzystywaniu gier na lekcjach matematyki. Dziś chciałabym odwrócić to zagadnienie, czyli opowiedzieć o zastosowaniu matematyki w różnego rodzaju grach losowych, które funkcjonują na rynku komercyjnym.

Czytaj więcej