Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w matematyce

20 listopada 2018

NR 35 (Listopad 2018)

Nie tylko statystyka w arkuszu GeoGebry

0 163

Ogromna wszechstronność zastosowań GeoGebry to fakt, który dla jej licznych użytkowników jest oczywisty i niepodważalny. Jednak trzeba przyznać, że stosunkowo rzadko mówi się o wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, który jest dołączony do programu. Dlatego też stwierdziłam, że warto poświęcić mu nieco więcej uwagi.

Przypomnijmy, że arkusz jest dostępny w menu programu po rozwinięciu opcji Widok i wyborze pozycji Widok Arkusza. Pojawia się on wówczas w głównym oknie programu, obok Widoku Algebry i Widoku Grafiki. Ponieważ arkusz kalkulacyjny zawarty w pakietach biurowych jest często wykorzystywany do zbierania i analizowania danych statystycznych, dlatego również dla arkusza GeoGebry pierwszym skojarzeniem zastosowania wydaje się być statystyka. W kolumny arkusza możemy wpisywać dane, które potem będziemy analizować i przedstawiać na wykresach. Rodzaje uzyskiwanych rysunków będą zależne od tego, w jaki sposób wpiszemy i zaznaczymy dane do analizy. Weźmy na przykład znany wszystkim uczniom problem wyznaczania średniej ocen. Wpisując w kolumnie A kolejne oceny, możemy łatwo uzyskać ich interpretację graficzną w Widoku Grafiki. Po wpisaniu danych wystarczy zaznaczyć zakres uzupełnionych komórek i w menu wybrać narzędzie Analiza Jednej Zmiennej . Uzyskamy wykres pokazujący, ile jakich ocen zostało podanych. Aby mieć możliwość modyfikowania między innymi opisu osi, powinniśmy przenieść wykres do Widoku Grafiki za pomocą przycisku  
(ryc. 1 – dane z arkusza zobrazowane na wykresie w Widoku Grafiki).

Ryc. 1

Jeżeli jednak chcielibyśmy uzyskać coś więcej niż tylko ilustrację danych na wykresie, powinniśmy stworzyć z wprowadzonych liczb listę, aby móc wykonywać na niej operacje i działania. W tym celu ponownie zaznaczamy komórki arkusza, w które wpisaliśmy dane, a następnie wybieramy narzędzie Lista . W tym momencie możemy wykonywać na liczbach dodatkowe operacje. Możliwe jest wyznaczenie średniej arytmetycznej (polecenie Mean(lista1)), mediany (Mediana(lista1)), wartości maksymalnej (Max(lista1)), wartości minimalnej (Min(lista1)) czy też mody (Moda(lista1)). Wszystkie te wielkości mogą być wyświetlane w Widoku Algebry, ale możemy też przenieść je jako tekst do okna, w którym znajduje się wykres (ryc. 2 – wykres z opisem średnich wyświetlonym zarówno w Widoku Algebry, jak i Widok...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy