Potęga różnorodności na lekcji matematyki. 10 czynników zróżnicowania uczniów w klasie szkolnej

Otwarty dostęp O!kręgi rozwoju

Murawa kserotermiczna, czyli łąka kwietna, to zbiorowisko roślin wyróżniające się niezwykłą bioróżnorodnością. Klasa szkolna przypomina w pewnym sensie łąkę kwietną, jest bowiem bardzo zróżnicowana. Zrozumienie tego faktu i pogodzenie się z nim daje niezwykłe korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla uczących ich nauczycieli. Każdy uczeń uczy się matematyki inaczej – w innym tempie, w różnej jakości, z różnym zaangażowaniem i skutecznością. Dla nauczyciela jest to podstawa do sformułowania wniosku, który bardzo trudno przebija się przez szkolną rzeczywistość – nie można uczyć wszystkich tego samego w ten sam sposób.

W czym wyraża się wspomniana różnorodność? Pozwolę sobie omówić dziesięć kryteriów zróżnicowania. Ich dobór jest absolutnie subiektywny.

POLECAMY

  1. Pierwszym czynnikiem zróżnicowania są drogi uczenia się. Według Wincentego Okonia można wyróżnić cztery drogi: przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Każdej z dróg odpowiadają właściwe dla niej metody uczenia się, takie jak: asymilacja, samodzielne dochodzenie do wiedzy, metody waloryzacyjno-ekspresyjne oraz metody praktyczne. Rolą nauczyciela jest takie zorganizowanie pracy w klasie szkolnej, by uczniowie mogli zdobywać wiedzę za pomocą każdej z wymienionych dróg uczenia się i właściwych im metod.
     
  2. Drugim czynnikiem zróżnicowania są formy uczenia się. Zaliczamy do nich formy pamięciowe, uczenie się przez próby i błędy, uczenie się rozwiązywania problemów oraz uczenie się przez rozumienie. Proces kształcenia matematycznego jest procesem niezwykle złożonym. Na pewno o jego skuteczności może decydować uczenie się w tych czterech wymienionych formach. Istnieją bowiem treści matematyczne, które należy opanować pamięciowo, są też umiejętności, które warto zdobyć samodzielnie, próbując i popełniając błędy. Uczniowie zdobywają kompetencje matematyczne, rozwiązując konkretne problemy, a jakość tych kompetencji buduje właściwe zrozumienie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI