Dołącz do czytelników
Brak wyników

TIK-owy narzędziownik

21 stycznia 2020

NR 42 (Styczeń 2020)

Potęgi – lekcja powtórzeniowa z aplikacją LearningApps

0 814

We współczesnej szkole wykorzystywanie narzędzi TIK w trakcie lekcji stało się normą, żeby nie powiedzieć – koniecznością. Jestem zwolenniczką „złotego środka”, tzn. uważam, że z nowoczesnych technologii należy korzystać rozsądnie, wprowadzając jej elementy w trakcie lekcji w sposób, który nie spowoduje zaburzenia właściwych proporcji pomiędzy formą a treścią zajęć. Pamiętajmy, że lekcja powinna być przede wszystkim merytoryczna, a jeżeli jest do tego atrakcyjna dla uczniów, to jest to jej dodatkowy atut. Staram się, aby takie właśnie były moje lekcje powtórzeniowe. Przedstawię Państwu przykładową lekcję powtórzeniową, którą przeprowadzałam przy wsparciu internetowej aplikacji LearningApps.

Wygodnym sposobem na udostępnianie uczniom aplikacji w LearningApps jest utworzenie klasy. Uczniów do poszczególnych klas można przyporządkować na dwa sposoby. Po pierwsze – w ramach własnego konta w Learning Apps tworzymy subkonta uczniów, które nie mają wszystkich funkcji (w szczególności nie mogą oni tworzyć własnych materiałów). Po drugie – jeśli uczniowie zarejestrują się na stronie i mają własne konta, istnieje możliwość zaproszenia ich do utworzonej klasy.
Głównym celem omawianej lekcji jest powtórzenie wiadomości dotyczących potęg. Cele szczegółowe obejmują potęgowanie liczb przy wykładniku całkowitym, zmianę podstawy potęgi, wykonywanie działań na potęgach, porównywanie potęg oraz notację wykładniczą.
Zajęcia najlepiej przeprowadzić w sali wyposażonej w komputer dla każdej pary uczniów. Przy dostępie do internetu uczniowie mogą wykonać zadania również w telefonie lub tablecie, choć jest to mniej komfortowe.
Pierwsze ćwiczenie interaktywne polega na połączeniu w pary liczb równych. Ćwiczenie to sprawdza umiejętność zamiany potęg na potęgi o tej samej podstawie – w tym konkretnym ćwiczeniu jest to podstawa 2. Utworzyłam je za pomocą narzędzia: Stwórz aplikację – Pasujące pary. Obsługa tej aplikacji jest bardzo łatwa – za pomocą myszki należy chwycić kafelek z liczbą i połączyć go z liczbą równą. Tworząc aplikację, treść dla poszczególnych par można wpisać za pomocą tekstu. Niestety, aplikacja nie jest wyposażona w edytor równań, co znacznie utrudnia pracę matematykowi. Inną możliwością jest wstawienie obrazu i z niej właśnie skorzystałam – wstawiłam obrazy wcześniej przygotowane w programie graficznym. Ta opcja jest korzystna również ze względów estetycznych. Aplikacja ta umożliwia włączenie opcji znikania par połączonych prawidłowo. Ja nie skorzystałam z niej, ponieważ chciałam, aby moi uczniowie sprawdzili rozwiązanie po połączeniu wszystkich par. Ponadto, aby nie ułatwiać zadania, umieściłam dodatkowe elementy, które nie miały swoich odpowiedników (ryc. 1).
 

POLECAMY

Ryc 1.


W kolejnym ćwiczeniu uczeń doskonali umiejętność wykonywania działań na potęgach. Do tego celu wykorzystałam aplikację LearningApps: Dowolny tekst odpowiedzi. Tworzenie tej aplikacji polega na podaniu treści pytania oraz odpowiedzi. Ja ponownie skorzystałam z możliwości wstawienia grafiki w miejsce pytania. Odpowiedź należy pisać z klawiatury, dlatego też przykłady zostały dobrane tak, aby wyniki były liczbami całkowitymi. Nauczyciel (podobnie jak w pozostałych aplikacjach) ma możliwość wpisania wskazówki dla uczniów – przy każdym pytaniu bądź też przy całym zadaniu. Uczeń po wykonaniu odpowiednich obliczeń wpisuje otrzymany wynik. Po wykonaniu zadania ma możliwość sprawdzenia poprawności rozwiązań (ryc. 2).
 

Ryc 2.


Ważne, aby uczniowie potrafili określić znak potęgi liczby ujemnej. Do utrwalenia tej umiejętności posłużyła mi aplikacja Grupowanie. Pozwala ona podzielić elementy na grupy. W ćwiczeniu tym uczniowie przyporządkowywali liczby do dwóch grup: dodatnie i ujemne (ryc. 3).
 

Ryc 3.


Aplikacja Kolejność pozwala na umieszczenie elementów w ustalonej kolejności. Matematykom przydaje się do ustawienia liczb w kolejności rosnącej lub malejącej. Moi uczniowie wykonywali obliczenia potęgowe i ustawiali liczby w kolejności niemalejącej. Dzięki temu przypomnieli sobie zasady porównywania potęg o tych samych podstawach. Zarówno tworzenie aplikacji, jak i jej obsługa są łatwe nawet dla laików. Ze względu na zapis potęg i estetykę ponownie zdecydowałam się skorzystać z wcześniej przygotowanych grafik  (ryc. 4).
 

Ryc 4.


Do utrwalenia zamiany liczby zapisanej w notacji wykładniczej na postać dziesiętną wykorzystałam aplikację Uzupełnij tabelkę. W odróżnieniu od poprzednich aplikacji poszczególne pola tabeli muszą zostać wypełnione tekstem – nie mamy tu możliwości wstawienia grafiki. Kilka słów o tym, w jaki sposób uzupełnić pole tabeli, aby tekst wyglądał nieco lepiej. Posługujemy się w tym celu standardowymi poleceniami, które wykorzystuje się przy tworzeniu stron internetowych. Na przykład polecenie:
Kolumna 1: 7,2 ∙ 10-6 
spowoduje zwiększenie czcionki, zmianę jej koloru na niebieski, a „−6” zostanie zapisane w indeksie górnym. Podobnie jak w poprzednich aplikacjach uczeń po wykonaniu zadania sprawdza poprawność rozwiązania (ryc. 5).
 

Ryc 5.


Powyższe zadania uczniowie wykonywali w parach, we własnym tempie. Oczywiście, monitorowałam sytuację, odpowiadałam na pytania uczniów, którzy nie wiedzieli, w którym miejscu popełnili błąd. Na koniec wprowadziłam element rywalizacji, wykorzystując aplikację Wyścigi konne, która daje możliwość gry typu multiplayer. Zadaniem uczestników gry jest zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi. Grę można przeprowadzić z komputerem, a w trakcie lekcji pomiędzy parami uczniów bądź też pomiędzy poszczególnymi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy