Dołącz do czytelników
Brak wyników

Matematyka inaczej

22 października 2018

NR 34 (Wrzesień 2018)

Bryły archimedesowe nieco inaczej

402

poprzednim artykule zajmowaliśmy się bryłami platońskimi, pokazując nietypowe wykonanie ich modeli papierowych. Tu pokażemy, jak można wykonać nietypowe modele brył archimedesowych, ale nieco inaczej niż w przypadku brył platońskich. Spróbujemy wykonać je tak, aby uzyskać efekt ażurowości – i coś więcej.

Bryły archimedesowe są powiązane z platońskimi, co częściowo pokazuje ryc. 1.

Jeszcze jedna grupa wielościanów związana jest – choć tylko częściowo – z bryłami platońskimi i archimedesowymi. Są to tzw. wielościany Johnsona, których jest 92. We wszystkich ściany są wielokątami foremnymi. Przykładowo piramida czorokątna (J1) jest połową ośmiościanu foremnego, a tzw. kopuła trójkątna (J3) jest połową sześcioośmiościanu, zwanego też kuboktaedrem.

Na ażurowych modelach brył archimedesowych będziemy starali się pokazać ich „strukturę wewnętrzną”, przez co uwidocznimy to, jak można je składać lub budować.

Na ryc. 2 pokazany jest model sześcioośmiościanu – bez ścian zewnętrznych, uwypuklając jego wnętrze. Widzimy, że sześcioośmiościan można złożyć z ośmiu czworościanów foremnych i sześciu piramid czworokątnych (J1). Zauważmy, że trójkąty w tym modelu tworzą cztery sześcioboki foremne.

Ażurowy model sześcianu ściętego z ryc. 3 pokazuje z kolei, że można go złożyć z ośmiu czworościanów foremnych i z sześciu kopuł czworokątnych (J4). W środku bryły widoczny jest wirtualny sześcia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy