Dołącz do czytelników
Brak wyników

Matematyka inaczej

2 sierpnia 2018

NR 33 (Lipiec 2018)

Bryły platońskie nieco inaczej

407

Choć bryły platońskie znane są od wieków, to wciąż fascynują dzięki swojej prostocie, regularności i pięknu. Stanowią one podstawę wiedzy o wielościanach. Pomimo że są one tak znane, to jednak warto się nimi zajmować, przede wszystkim przez różnorodność aspektów z nimi związanych. Pomocne w tym są modele, które mogą być wykonane z różnych materiałów. 

Przypuszczam, że większość czytelników wykonała kiedyś papierowy model jakiejś bryły platońskiej. Zestawy siatek do budowy modeli z papieru (a najlepiej z kartonu) są łatwo dostępne. Tu zaproponujemy mniej typowe wykonanie modeli papierowych tych pięciu wielościanów foremnych.
Dużą rolę w tych modelach odgrywają patki, czyli te części siatek, które służą do sklejania ścian. Bywają one nazywane inaczej: skrzydełka, motylki, zakładki itp.; najtrafniejsze jest jednak nazwa „patki”.
W zaproponowanch tu modelach patki pozostaną widoczne. Ich brzegi określone są przez powierzchnie kul opisanych na każdej z brył.
Tu mała dygresja. Bryły platońskie mają trzy charakterystyczne kule: wpisaną, opisaną i pośrednią (styczną do wszystkich krawędzi). Oznaczmy przez r promień kuli wpisanej, przez R promień kuli opisanej i przez ρ promień kuli pośredniej.
Ze względu na dualność tych brył dla czworościanu, który jest dualny ze sobą, mamy: 

a dla sześcianu i ośmiościanu (ryc. 1 i 2):

a z tego wynika:

Odpowiednio będą wzory dla dwunastościanu i dwudziestościanu. Tę parę dualną pokazaliśmy w numerze 1/2018 „Matematyki”.  
Wzory te ułatwiają wyliczanie promieni wspomnianych powyżej kul.
 

Ryc. 1
Ryc. 2
Ryc. 3
Ryc. 4
Ryc. 5...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy