Jak humanistów nauczyć twierdzenia Bezouta?

Otwarty dostęp Pomysł na lekcję

W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i w 5-letnim technikum jako cel numer 2 zapisano: doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami. Jak zatem zrealizować te cele?

Na matematyce na pewno wszystkie te cele można zrealizować podczas lekcji poświęconych twierdzeniu o dzieleniu z resztą wielomianu w(x) przez dwumian (x – a) oraz twierdzeniu Bezouta. Jednak, aby z sukcesem razem z uczniami rozwiązywać zadania z wykorzystaniem powyższych twierdzeń, należy upewnić się, że uczniowie rozumieją ich treść. Czasami rozwiązywanie zadań problemowych z klasami, w których matematyki uczy się w zakresie podstawowym, bywa wyzwaniem, dlatego nieustannie należy pomagać uczniom czytać treści zadań ze zrozumi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI