Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w matematyce

22 października 2018

NR 34 (Wrzesień 2018)

Konstrukcje geometryczne a geogebra

0 630

Jakie miejsce zajmują obecnie konstrukcje geometryczne w nauczaniu matematyki? Myślę, że trudno udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno dużo zależy od indywidualnego podejścia nauczyciela i nacisku kładzionego przez niego na ten element edukacji matematycznej, jakim jest umiejętność wykonywania konstrukcji.

Jeżeli chodzi o odgórne zalecenia, to w momencie ostatnich zmian konstrukcje zostały „przeniesione” do szkoły ponadpodstawowej. Niestety, jest to temat mogący być postrzegany jako nieco problematyczny dla nauczycieli. Z jednej strony mamy bowiem obowiązek uczyć ich wykonywania, a z drugiej strony trzeba przyznać, że raczej trudno znaleźć te zagadnienia w pytaniach podczas egzaminów zewnętrznych. Dlatego też czasami możemy w tym temacie realizować plan minimum, to znaczy zrobić tylko to, co musimy, pokazać uczniom konieczne konstrukcje, ale potem już nie przywiązywać do nich większej wagi. Dla porównania warto zajrzeć do starszych podręczników do nauki geometrii, w których konstrukcje zajmują bardzo dużo miejsca. Dlaczego przez lata były one tak ważne? Ponieważ uczą wyobraźni geometrycznej, z którą, niestety, nasi uczniowie coraz częściej miewają problem. Dlatego też, pomimo iż raczej nikt nie będzie kazał wykonywać uczniom konstrukcji na maturze, to jednak nie zapominajmy o nich.

POLECAMY

Ponadto coraz więcej naszych sal lekcyjnych jest wyposażona w tablice interaktywne, a, niestety, niektóre ich oprogramowania nie mają łatwo dostępnych narzędzi geometrycznych, zatem niezastąpioną pomocą może okazać się wykorzystanie GeoGebry do wykonywania konstrukcji. Jedynym minusem jest fakt, że wykonanie ich w programie wygląda nieco inaczej niż na kartce papieru czy na tablicy. Jedną z podstawowych różnic jest to, że podchodząc tradycyjnie do konstrukcji, kreślimy jedynie łuki, podczas gdy w GeoGebrze dla poprawności otrzymanych rysunków w większości przypadków konieczne będą całe okręgi. Z kolei plusem użycia programu jest to, że zbędne linie i okręgi możemy bez problemu ukryć. Mamy także możliwość odtwarzania konstrukcji krok po kroku. Ponieważ o takim sposobie pracy wspominałam już wcześniej, teraz przypomnę go na przykładzie konstrukcji dwusiecznej kąta wypukłego.

Musimy najpierw wykonać całą konstrukcję, dodać odpowiednie opisy, a następnie wyświetlać na przykład za pomocą suwaka kolejne jej etapy. Zaczynamy, oczywiście, od zaznaczenia kąta poprzez wybór trzech punktów oraz narysowanie półprostych będących jego ramionami. We właściwościach obiektu możemy zaznaczyć, że interesuje nas kąt o mierze od 0º do 180º. Następnie kreślimy okrąg z wierzchołka kąta, przechodzący przez dowolny punkt na wybranym jego ramieniu. Z punktów przecięcia tego okręgu z ramionami kąta kreślimy okręgi o promieniu, którego długość jest równa odległości pomiędzy tymi dwoma punktami. Następnie przez punkty przecięcia okręgów prowadzimy półprostą, która jest szukaną dwusieczną kąta. Po wykonaniu rysunku możemy sformatować odpowiednio obiekty na nim występujące, aby był on bardziej czytelny (ryc. 1).

Tak wykonany rysunek możemy opisać, wprowadzając polecenia do kolejnych etapów konstrukcji. Mogą one być widoczne przez cały czas bądź wyświetlać się krok po kroku. Jeżeli wybierzemy drugą opcję, to będziemy potrzebowali suwaka n , przyjmującego wartości całkowite od 0 do 3 (lub innej liczby, w zależności od liczby etapów konstrukcji, jakie umieściliśmy w komentarzach). Następnie we właściwościach obiektów, w zakładce Zaawansowane, musimy podać odpowiednie warunki wyświetlania obiektów. I tak, dla pierwszego kroku opisu i dla okręgu o środku w wierzchołku kąta oraz punktów przecięcia tego okręgu z ramionami kąta podajemy warunek n > 0. Dla opisu drugiego etapu oraz dla dwóch kolejnych okręgów i punktów ich przecięcia wpisujemy warunek n > 1. Natomiast dla ostatniego kroku oraz dla dwusiecznej kąta ustalamy jako warunek wyświetlania n > 2. W ten sposób otrzymamy kolejne elementy na rysunku pojawiające się równolegle z opisem (ryc. 2).

Możemy także użyć dwóch okien widoku grafiki i polecić uczniom samodzielne wykonanie konstrukcji. Wtedy na przykład w oknie Widok grafiki 1 umieszczamy opis konstrukcji (z suwakiem lub bez) i pozostawiamy w nim miejsce na rysunek uczniów, a w oknie Widok grafiki 2 ukrywamy całą gotową konstrukcję, która będzie widoczna dopiero po kliknięciu napisu SPRAWDŹ (napis może być opisem pola wyboru pokaż/ukryj, pod który „podepniemy” wszystkie obiekty użyte podczas konstrukcji).

Analogicznie do opisanego powyżej sposobu możemy wprowadzać na lekcjach praktycznie wszystkie omawiane podstawowe konstrukcje geometryczne, takie jak: proste prostopadła i równoległa przechodzące przez dany punkt, symetralna odcinka, dwusieczna kąta, styczna do okręgu czy okręgi wpisane i opisane. Jednak nie tylko na te konstrukcje powinniśmy znaleźć czas na naszych lekcjach. Mimo starań bardzo często te wyżej wymienione pojawiają się na lekcji jako gotowe schematy do nauczenia się przez ucznia. Często nie mamy czasu, albo nawet nie pomyślimy o tym, żeby pozwolić uczniom wpaść na pomysł, jak wykonać dany rysunek, mając tylko czystą kartkę, linijkę i cyrkiel. Co stoi na przeszkodzie, aby potraktować takie zagadnienia jak problem do rozwiązania? Uczniowie, którzy w szkole podstawowej nie zetkną się z konstrukcjami, z pewnością w szkole średniej chętnie popatrzą na takie zadania jak na problem, wręcz zagadkę. To, w jaki sposób możemy podejść do pewnych zagadnień, w dużej mierze zależy od zespołu klasowego, z jakim pracujemy, i od naszego wyczucia, na ile możemy sobie pozwolić. Niektórych uczniów być może trzeba będzie zapoznać z podstawowymi konstrukcjami, aby potem mogli sami próbować wykonywać te bardziej skomplikowane, podczas gdy inni mogliby samodzielnie odkrywać konstrukcje właściwie od początku.

Ciekawym zadaniem problemowym dotyczącym bezpośrednio konstrukcji może być analiza zagadnienia: proste styczne do dwóch okręgów. Przede wszystkim nie musimy uczniom z góry narzucać, ile tych prostych powinno być, ani mówić, w jakim położeniu mają znajdować się rozpatrywane okręgi. Dla tych, którzy nigdy nie próbowali zadać takiego problemu uczniom, polecam je szczególnie. I jestem pewna, że każda grupa uczniów zaskoczy w takim momencie swojego nauczyciela. Dodatkowo eksperymenty z GeoGebrą mogą być w tym wypadku wyjątkowo ciekawe i wciągające.

Do wykonania ilustracji do tego problemu będziemy potrzebować dwóch okręgów. Promień jednego z nich musi być zawsze większy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy