Dołącz do czytelników
Brak wyników

TIK-owy narzędziownik

19 stycznia 2021

NR 47 (Styczeń 2021)

Quizy powtórkowe z matematyki

0 936

Aby pomóc uczniom zapamiętać nauczane treści, nauczyciele muszą wykazać się kreatywnością, zwłaszcza ucząc online. Jednym ze sposobów na utrwalenie wiadomości z lekcji są interaktywne quizy. Platformy do ich tworzenia wykorzystują elementy gamifikacji, takie jak suwaki, rankingi i memy, przekształcając je w zabawne wyzwania. Quizy są również sposobem na „utrzymanie” ucznia w wirtualnej klasie i podtrzymanie uwagi na zajęciach. Z jakich aplikacji mobilnych skorzystać, aby szybko przygotować atrakcyjną lekcję powtórzeniową?

Quizizz to bezpłatna aplikacja, która umożliwia nauczycielom sprawdzenie wiadomości w taki sposób, aby każdy uczeń pracował we własnym tempie. Wygenerujemy w niej ciekawy i zabawny zestaw pytań, który z pewnością spodoba się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Możemy również skorzystać z gotowych zestawów, stworzonych przez innych użytkowników portalu. Różne tryby gry pozwalają uczniom uczestniczyć w zabawie zarówno w klasie, jak i w domu. Podczas gdy uczniowie odpowiadają na pytania, nauczyciele otrzymują natychmiastową informację zwrotną na temat ich postępów. Dodatkowo szczegółowe wyniki testu są dostępne w zakładce Raporty i można je pobrać jako plik 
aplikacji Excel.

POLECAMY

Jak zatem przygotować test w aplikacji Quizizz?

Należy zacząć od założenia konta na stronie https://quizizz.com. Następnie, klikając na przycisk Utwórz, znajdujący się w menu po lewej stronie, wybrać opcję Quiz i zacząć generować test, wpisując jego nazwę i wybierając nauczany przedmiot. Kolejny krok to dodanie pytań – można to zrobić samodzielnie lub wybrać przycisk Teleport (górne menu) i skorzystać z pytań udostępnionych na platformie, dopasowanych automatycznie do tematu quizu. Należy pamiętać o zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi, klikając na ikonę umieszczoną przy pytaniu. Do każdego zadania użytkownik może ustawić odpowiedni czas. Aplikacja pozwala także wizualizować dodane treści dzięki możliwości dodania obrazu zarówno do pytania, jak i do poszczególnych odpowiedzi. Po podaniu wszystkich pytań należy kliknąć przycisk Gotowe, po czym dodać obraz (opcjonalnie), wybrać język, ustalić poziom i zakończyć. Następnie wybrać tryb gry – można grać na żywo lub wybrać zadanie domowe, wyznaczając termin rozwiązania quizu. Uczniowie dołączają do gry za pomocą kodu, który wpisują na stronie https://quizizz.com/join (ryc. 1). 
 

Ryc. 1. Kod do quizu oraz adres strony dla ucznia


Quizizz to świetne narzędzie do wykorzystania w edukacji zdalnej. Niezależnie od tego, czy uczeń gra na żywo, czy asynchronicznie, zawsze widzi pytania na swoim urządzeniu, ponadto rozwiązuje quiz na dowolnym urządzeniu bez konieczności logowania się na swoim koncie.

Formularze Google

Szybkim sposobem na stworzenie quizu, zwłaszcza dla nauczycieli, którzy korzystają z usługi G Suite, są Formularze Google. Aby tworzyć testy w tej aplikacji, należy posiadać konto Google. Po zalogowaniu, klikając na ikonę 9 kropek, trzeba uruchomić aplikację Dysk (ryc. 2).
 

Ryc. 2. Widok aplikacji Google


Następnie kliknij przycisk Nowy, wejdź w prawym górnym rogu w Ustawienia, wybierz zakładkę Test i Zrób z tego test (ryc. 3).
 

Ryc. 3. Ustawienie aplikacji Formularze Google


Tworzenie quizu zaczynamy od wpisania jego nazwy. Kolejny krok to wybranie typu pytania – np. jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi, skali liniowej. Dalej wpisuje się treść pytania i dodaje możliwe odpowiedzi. Klucz odpowiedzi dodaje się w lewym dolnym rogu pytania, wskazując poprawne odpowiedzi. Aby dodać do odpowiedzi wyjaśnienie w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, należy kliknąć Dodaj komentarz do odpowiedzi. Do każdego pytania w prawym górnym rogu można dodać wartość punktową. Na koniec wystarczy kliknąć opcję Wymagane, tak aby odpowiedź została wpisana, zanim uczniowie prześlą swoje odpowiedzi. W zakładce Motyw nauczyciele mogą dodać zdjęcie w nagłówku, zmienić kolor motywu i tło. 
Gotowy quiz można podejrzeć w prawym górnym rogu aplikacji, w zakładce Podgląd, i udostępnić formularz swoim uczniom, klikając Wyślij. Można udostępnić link lub wysłać e-mail. Te osoby, które prowadzą strony internetowe lub blogi, mogą osadzić formularz na swojej stronie, wklejając gotowy kod HTML. Klikając Skróć adres URL, sprawisz, że adres linku będzie krótszy i łatwiejszy dla dzieci. Aby przejrzeć wszystkie odpowiedzi uczniów, wystarczy kliknąć Odpowiedzi. Po wybraniu ikonki Arkuszy Google aplikacja wygeneruje zebrane wyniki i zapisze je na Dysku nauczyciela. 
Formularze Google to intuicyjne i bezpłatne narzędzie, które z pewnością umożliwi nauczycielom matematyki szybką interakcję z uczniami podczas lekcji online.

Testportal

Jednym z częściej przez nas wykorzystywanym narzędziem do przygotowania testów, quizów i sprawdzianów jest Testportal. 
Testportal.pl (https://www.testportal.pl/) dla edukacji jest zupełnie za darmo, a do tego kompatybilny jest z wieloma platformami do edukacji zdalnej, w tym z Office 365. Może być z powodzeniem wykorzystany do tworzenia testów, quizów, sprawdzianów, ale także krótkich kartkówek i zadań domowych. Stworzymy także przejrzystą ankietę, którą online mogą wypełnić osoby spoza naszej organizacji, np. rodzice czy uczniowie. Wyniki zostaną automatycznie zebrane, przeanalizowane i zebrane w formie wizualnej. Obsługa programu jest intuicyjna, a jego interfejs prosty i czytelny. Tworząc test, mamy wpływ na wiele czynników poprzez odpowiednie, adekwatne do potrzeb ustawienia parametrów testu.
Testportal jest aplikacją webową, zatem dostęp do naszych plików będziemy mieli z każdego urządzenia po zalogowaniu się na swoje konto.
Wartością dodaną aplikacji jest to, że testy online sprawdzają się same, a nauczyciel ma więcej czasu na przygotowanie się do zajęć. Dzięki zbiorczym raportom możemy zobaczyć, jakie postępy robią nasi uczniowie. Sprawdziany i kartkówki online znacznie uatrakcyjnią nasze zajęcia dydaktyczne. Jeżeli korzystamy z Microsoft Teams, to możemy tworzyć, udostępniać i analizować swoje sprawdziany bezpośrednio w aplikacji Teams.
Testportal zapewni nam bezpieczne i wiarygodne rezultaty. 

W odróżnieniu od wbudowanej aplikacji Forms Testportal oferuje:

 • bogate możliwości edycji pytań,
 • algorytmy losowania pytań,
 • restrykcyjne ograniczenia czasowe,
 • nadzór nad rozwiązywanymi testami,
 • wnikliwą analizę wyników oraz statystyk.

Ponadto Testportal oferuje możliwość zabezpieczenia testów przed nieuczciwymi praktykami. Każde opuszczenie testu jest rejestrowane, a jako twórca masz dostęp do informacji, ile razy i na jakim pytaniu rozwiązujący uczeń opuścił test. To powstrzymuje osoby rozwiązujące przed nieuczciwymi poszukiwaniami rozwiązań w internecie.

W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu jest możliwość aktywowania mechanizmu kontrolującego kartę przeglądarki internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każde opuszczenie testu, np. w celu wyszukania informacji lub komunikacji z innymi osobami, zostanie odnotowane i będzie dodatkową informacją dostępną podczas analizy wyników. Jeśli dojdzie do opuszczenia testu, rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie. Jego test może także zostać zablokowany po przekroczeniu dozwolonej liczby opuszczeń testu.

Poza tym udostępniane przez nas testy mogą być rozwiązywane wyłącznie o ustalonej porze, zgodnie z restrykcyjnymi ograniczeniami czasowymi. Jako twórcy i autorzy testów czy sprawdzianów mamy możliwość zdefiniowania algorytmu losowania pytań z wybranych zakresów tematycznych. Mamy także dostęp do monitoringu na żywo, gdzie zobaczymy postęp rozwiązywania testu przez każdą z osób.

Jak zacząć pracę na testportalu?

Koniecznie załóż swoje konto. Po zalogowaniu się do niego dostępne są cztery opcje: Moje testy, Lista zdających, Baza wyników i Zarządzaj kontem. Warto dodać adresy e-mailowe uczniów, które dostępne będą w zakładce Lista zdających. 
Chcąc stworzyć nowy test, kliknij na zakładkę Nowy test, a zostaniesz przekierowany do panelu, w którym nie tylko stworzysz test, ale też masz dostęp do wcześniej stworzonych materiałów oraz wyników uczniów (ryc. 4).

Ryc. 4. Widok panelu klienta, w którym możemy tworzyć testy


Po kliknięciu w zakładkę Nowy Test przejdziemy do szablonu, na bazie którego możemy zacząć konstruowanie naszego sprawdzianu. Ustalamy tytuł i kategorię, opcjonalnie opisujemy i ustalamy język testu, a na koniec należy kliknąć w opcję Utwórz. 
Przed dodaniem pytań warto określić podstawowe, możliwe informacje. Podczas tworzenia testu mamy do wyboru kilka typów pytań, a w zasadzie typów odpowiedzi:

 • pytania jednokrotnego wyboru,
 • pytania wielokrotnego wyboru,
 • pytania opisowe,
 • pytania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  Zyta Czechowska

  Od ponad 20 lat terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIK-a”, prowadzi warsztaty i szkolenia oraz rady pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje aplikacje, narzędzia i kreatywne pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.
   

  Jolanta Majkowska

  Nauczycielka dyplomowana z 20-letnim stażem, wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża w szkole 
  specjalnej nowoczesne technologie. Autorka stron internetowych, materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli 
  z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl oraz bloga http://tikzklasa.blogspot.com. Ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności