Autor: Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, członek Zarządu Głównego SNM, redaktor matematyki w OE Krzysztof Pazdro

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Poczucie humoru, dowcip i uśmiech w nauczaniu matematyki

Już Blaise Pascal twierdził, że matematyka jest dziedziną tak poważną, że nie wolno zmarnować żadnej okazji, by uczynić ją bardziej zabawną. Ojciec Leon z kolei uważa, że radość z życia jeszcze nikomu nie zaszkodziła. W Japonii natomiast znane jest przysłowie, według którego z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości. A czym jest uśmiech dla matematyka?

Czytaj więcej

Uczyć się – jak to łatwo powiedzieć!

Efektywne uczenie się ma miejsce wtedy, gdy jesteśmy zaangażowani w uczenie się i wkładamy w ten proces wysiłek. Tylko wtedy tworzymy trwałe zmiany w mózgu. Z naszych doświadczeń i dostępnych badań nad procesem uczenia się wynika, że nie ma drogi na skróty. Co ma wpływ na to, aby zaangażowanie i wysiłek się pojawiły?

Czytaj więcej

Feedback, czyli informacja zwrotna

Model efektywnej informacji zwrotnej, według Hattie i Timperley, zakłada funkcjonowanie czterech jej rodzajów. Informacja zwrotna dotycząca poziomu wykonania zadania wydaje się być rozwiązaniem najprostszym. Informacja zwrotna dotycząca strategii wykonania zadania sięga głębiej i odnosi się do myślenia o zadaniach i sposobach ich rozwiązywania. Informacja zwrotna odnosząca się do zdolności samoregulacyjnych dotyka ucznia, jego myślenia, zarządzania sobą, radzenia sobie z trudnościami. Całościowa ocena ucznia wykracza poza lekcje, poza szkołę i może być bardzo cennym materiałem do jego rozwoju, jego kariery szkolnej i zawodowej w przyszłości. Czy informacja zwrotna ma swoje miejsce w polskiej edukacji?

Czytaj więcej

Właściwe podejście uczniów do uczenia się matematyki

Jak zostać Fosburym nauczania matematyki? Czy istnieje jakiś jeszcze nieodkryty sposób, który spowoduje odblokowanie potencjału uczniów na uczenie się i zgłębianie tajników królowej nauk? Spróbujmy poszukać odpowiedzi na to pytanie gdzieś poza definicjami, twierdzeniami i zadaniami matematycznymi.

Czytaj więcej

Błędy w nauczaniu

W ostatnim czasie dużo się mówi i pisze o błędach uczniowskich. Jak jest ich rola w procesie uczenia młodego człowieka? Prezentujemy listę 10 najpoważniejszych błędów w nauczaniu.

Czytaj więcej