Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w matematyce

23 czerwca 2018

NR 32 (Maj 2018)

Matematyka też jest ok

0 281

Lekcje matematyki mogą być OK, czyli mogą wykorzystywać ocenianie kształtujące (OK). Każdy przedmiot ma swoją specyfikę, dlatego przedstawię, jak można stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki.

Cel lekcji: przede wszystkim trzeba pamiętać o celach lekcji. Każdy nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące powinien zastanowić się przed lekcją:

  • po co będzie uczył danego tematu,
  • co uczniowie już na ten temat wiedzą,
  • jakie cele stawia sobie nauczyciel i jak je przedstawi uczniom.

Pierwsza wytyczna oceniania kształtującego (OK) mówi o tym, że uczniowie muszą wiedzieć, dlaczego się czegoś uczą. W matematyce może być trudno przełożyć pewne tematy na rzeczywistość znaną uczniom. Najczęstsze pytanie uczniów dotyczy właśnie tego zagadnienia: Po co się tego uczymy? Czy nam to się przyda? Odpowiedź jest często wyzwaniem dla nauczyciela, dlatego warto, aby nauczyciel przygotował odpowiedź na to pytanie jeszcze przed lekcją. 

Uczniowie powinni cel rozumieć. Matematyka ma swój własny język, który bywa niezrozumiały dla uczniów. Z jednej strony nauczyciel powinien używać pojęć matematycznych, a z drugiej musi dbać o to, aby uczniowie je rozumieli. Lepiej podać uczniom cele tak, aby je zrozumieli niż koniecznie trzymać się nowych naukowych terminów, które zostaną wyjaśnione dopiero w toku lekcji. Jeśli uczniowie celu nie rozumieją i nie wiedzą, o czym mówi nauczyciel, mogą szybko zniechęcić się do nauki tego przedmiotu. Wyjaśnię to na konkretnym przykładzie.

  • Temat: „Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent”.
  • Cel nauczyciela: Uczeń potrafi obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu. Potrafi zapisać treść zadania w postaci równania i rozwiązać je.
  • Cel dla ucznia: Oczekuję, że po tej lekcji każdy z Was będzie potrafił znaleźć liczbę, gdy ktoś poda, ile wynosi jej procent. Przyda się to m.in. do obliczenia ceny towaru przed podwyżką o dany procent, do uzupełniania zniszczonej faktury VAT, do obliczenia ilości potrzebnych produktów do właściwego odżywiania się. Chcę, abyście umieli też zapisywać równanie do zadań tekstowych i je rozwiązywać. 

Kryteria oceniania: „Nacobezu"

Drugą „tajemnicą”, którą warto podzielić się z uczniami, są kryteria oceniania (tzw. nacobezu – czyli „na co będziemy zwracali uwagę”). Należy precyzyjnie określić, na co będzie zwracało się uwagę na lekcji i przy ocenianiu. Z własnego dzieciństwa szkolnego pamiętam, że na pytanie uczniów: „Co będzie na klasówce?”, nauczyciel odpowiadał najczęściej: „Wszystko, co wiąże się z tym tematem”. W ocenianiu kształtującym proponujemy nauczycielom precyzowanie wymagań. Nauczycielowi zwykle zależy na sprawdzeniu, czy uczniowie rozumieją omawiane zagadnienie i potrafią posługiwać się wiedzą i umiejętnościami. Jeśli poda im kryteria, to uczniowie mają większe szanse nauczyć się tego, czego nauczyciel wymaga, a o to przecież chodzi w nauczaniu. Nacobezu jest najbardziej cenionym przez ucznia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy