Nauczanie przez doświadczanie, czyli matematyka w edukacji STEAM

O!kręgi rozwoju

Edukacja STEAM-owa integruje wiedzę i umiejętności z różnych obszarów nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Nazwa STEAM pochodzi z języka angielskiego. Jest akronimem słów: science, technology, engineering, art i mathematics.

Edukacja STEAM-owa podkreśla ścisłe powiązania między nauką, technologią, inżynierią, matematyką i sztuką. Marlena Plebańska w artykule STEAM – edukacja przyszłości[1] zwraca uwagę na to, że metodologia STEAM odzwierciedla koncepcję: 
„STEAM to Nauka i Technologia interpretowane przez Inżynierię i Sztukę, bazujące na Matematyce”.

POLECAMY

W szkole matematyka, biologia czy technika to przedmioty nauczane osobno. Tymczasem edukacja STEAM-owa łączy je w jedno, ukazując, że w praktycznym życiu są one ze sobą mocno powiązane. Ukazuje, że w rzeczywistości żadnego problemu nie rozwiązuje się przy użyciu tylko jednej dyscypliny naukowej, lecz poprzez integrację wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin. Tymczasem edukacja STEAM-owa odchodzi od zapamiętywania informacji podawanych uczniom podczas lekcji, od wkuwania na pamięć regułek na rzecz działania. Edukacja STEAM-owa to nauczanie przez doświadczanie. To poznawanie świata w praktyce poprzez obserwacje, eksperymenty, doświadczenia i symulacje. To nauczanie ukazujące praktyczne zastosowanie wiedzy. To rozwijanie umiejętności poznawczych ucznia i dziecka. To rozwijanie samodzielnego myślenia, analizowanie informacji, wyciąganie wniosków oraz praca nad umiejętnością myślenia przyczynowo-skutkowego. Edukacja STEAM-owa rozwija u uczniów samodzielność i odpowiedzialność. Uczy współdziałania w grupie oraz rozwija umiejętność komunikacji. 

Celem edukacji STEAM-owej jest wytworzenie u uczniów umiejętności poznawania świata każdym dostępnym zmysłem. Metodologia STEAM stawia uczniów w roli badaczy, odkrywców, eksperymentatorów, projektantów, realizatorów i ewaluatorów, którzy wykorzystują naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę do poszukiwania własnych rozwiązań postawionych przed nimi problemów oraz do test...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Matematyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, testów i zadań
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI