Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomocnicze wielościany Archimedesa
dwudziestodwunastościan, dwudziestościan ścięty i dwunastościan ścięty

Artykuły | 7 września 2018 | NR 27
337

W ostatnim artykule zakończyliśmy konstrukcję dziesięciu wielościanów jednorodnych symetrii sześciennej i jednego symetrii czworościennej. Do zakończenia pracy nad wszystkimi wielościanami jednorodnymi brakuje nam jeszcze zbioru 49 wielościanów symetrii dwunastodwudziestościennej.

Najpierw pokażemy, jak tworzy się wielościany Archimedesa skonstruowane na bazie złotego podziału odcinka, bowiem tak powstają wielościany jednorodne symetrii dwunastościennej i dwudziestościennej.

Powszechnie znana jest konstrukcja dwudziestościanu foremnego powstałego z trzech złotych prostokątów. Przypomnijmy – kreślimy w programie SketchUp złoty prostokąt narzędziem Rectangle, z wyborem złotego podziału (golden ratio), a następnie tworzymy jego trzy kopie wzajemnie prostopadłe, przedstawione na ryc. 1. Wierzchołki tak uformowanych prostokątów stanowią wierzchołki dwudziestościanu 
foremnego – ryc. 2.

Na bazie tego wielościanu skonstruujemy w programie SketchUp kilka brył Archimedesa.

Najpierw na każdej trójkątnej ścianie dwudziestościanu utworzymy trójkąt równoboczny, którego wierzchołkami są środki boków jego trójkątnej ściany. Wyróżnijmy je kolorem – na ryc. 4 pomalowano je na niebiesko.

Teraz usuwamy narzędziem Erase krawędzie dwudziestościanu, tworząc w ten sposób pięciokątne otwory – ryc. 5. Zasłaniamy je poprzez kreślenie w każdym pięciokącie dwóch przekątnych. Otrzymujemy pięciokątne ściany, które na ryc. 6 pomalowane są na zielono. 

Wykreślone wcześniej przekątne ukrywamy narzędziem Hide, wywołanym z menu kontekstowego po wskazaniu odcinka i wciśnięciu prawego klawisza myszy. 

W ten sposób uzyskujemy dwudziestodwunastościan – jeden z trzynastu wielościanów Archimedesa.

Drugą bryłą, którą można uzyskać z dwudziestościanu, jest dwudziestościan ścięty. Uzyskamy ją, dzieląc każdą krawędź dwudziestościanu na trzy równe odcinki. Taki podział otrzymamy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w daną krawędź i wybraniu narzędzia Divide.

Następnie łączymy punkty podziału krawędzi dwudziestościanu odcinkami, uzyskując na jego ścianach sześciokąty foremne.

Po usunięciu krawędzi dwudziestościanu otrzymamy otwory pięciokątne, które zamykamy, tworząc w sumie wielościan o dwudziestu ścianach sześciokątnych i dwunastu pięciokątnych – ryc. 10. Taki kształt przyjmuje piłka uszyta ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy